MS Project I

Kurz na míru

Základní info

Kurz je určen správcům projektů, kteří potřebují efektivně plánovat a řídit projekty, dynamicky reagovat na změny termínů jednotlivých úkolů, vyhodnocovat průběh plnění činností, udržovat si dokonalý a názorný přehled nad využíváním zdrojů apod. Velkým přínosem je také rychlá analýza nákladů či možnost týmového řízení projektů.

* Úvod do teorie projektového řízení (základní pojmy, pojetí projektu, produkty, role, fáze projektu a životní období projektu, souvislosti projektového řízení názvosloví, procesy projektového řízení).
* Objasnění metody CPM, seznámení s PERT a Ganttovým grafem.
* Základy ovládání programu, založení projektu, vložení a editace úkolů, uspořádání seznamu úkolů.
* Definice vazeb úkolů, předstih a zpoždění úkolu.
* Správa projektových zdrojů, vytvoření seznamu zdrojů a přiřazení zdrojů úkolům, rozvrstvení zdrojů.
* Práce s kalendáři, definování pracovního a nepracovního času.
* Vyvážení pracovního zatížení zdrojů.
* Plánování omezení úkolu, sledování pokroku projektu, řízení finančních nákladů.
* Získávání potřebných informací tříděním a filtrováním.
* Formátování a tisk vlastních pohledů a zpráv.

MS Project I

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.