MS Outlook 2007 / 2003 - tímová spolupráca

Kurz na míru

Základní info

MS Outlook 2007 / 2003 - tímová spolupráca
1 deň, 9:00 – 16:00

Najbližšie termíny kurzov: 17.9.2008 a 17.10.2008

Vstupné požiadavky: Znalosť bežnej práce s operačným systémom MS Windows a základov práce s programom MS Outlook.

Kurz je určený pre mierne pokročilých používateľov programu MS Outlook, ktorí sa chcú podrobnejšie oboznámiť s jeho službami pre tímovú spoluprácu na báze MS Exchange Servera.
Program MS Outlook v spolupráci s MS Exchange Serverom poskytuje bohatšie možnosti vzájomnej komunikácie a synchronizácie jednotlivých používateľov v sieti. Z praktického hľadiska pravdepodobne najväčší význam majú zdieľané kontakty, zdieľané priečinky a možnosť priameho prístupu k plánovacím kalendárom jednotlivých členov tímu. Veľmi užitočná je aj možnosť prístupu k elektronickej pošte a ďalším informáciám prostredníctvom webového rozhrania.

V prvej časti kurzu sa preberajú kontakty a služby elektronickej pošty. Osobitná pozornosť sa venuje internému obehu dokumentov v organizácii. Druhá časť kurzu sa zaoberá plánovacím kalendárom, evidenciou úloh a tímovou spoluprácou.

Na kurze sú k dispozícii všetky verzie programu - výuka prebieha v najnovšej verzii, rozdiely v starších verziách sa preberajú priebežne.

Cena kurzu: 1800 SK bez DPH.

Náplň kurzu:
Kontakty
• vytváranie a usporiadanie kontaktov, kategórie, pohľady
• zdieľanie kontaktov v sieti

Elektronická pošta
• zdieľané priečinky
• organizácia poštových priečinkov

Plánovací kalendár
• skupinové plánovania času, hlavné výhody
• udalosti a stretnutia - koordinácia času v pracovných skupinách

Úlohy
• plánovanie úloh a kontrola ich plnenia
• prideľovanie úloh iným osobám

Webové rozhranie MS Exchange Servera
• prístup k elektronickej pošte
• prístup k ďalším informáciám
• spolupráca s MS Outlook

MS Outlook 2007 / 2003 - tímová spolupráca

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a osm ? Součet zapište číslicemi.