MS Outlook 2007 / 2003 - tímová spolupráca

Kurz na míru

Základní info

MS Outlook 2007 / 2003 - tímová spolupráca
1 deň, 9:00 – 16:00

Najbližšie termíny kurzov: 17.9.2008 a 17.10.2008

Vstupné požiadavky: Znalosť bežnej práce s operačným systémom MS Windows a základov práce s programom MS Outlook.

Kurz je určený pre mierne pokročilých používateľov programu MS Outlook, ktorí sa chcú podrobnejšie oboznámiť s jeho službami pre tímovú spoluprácu na báze MS Exchange Servera.
Program MS Outlook v spolupráci s MS Exchange Serverom poskytuje bohatšie možnosti vzájomnej komunikácie a synchronizácie jednotlivých používateľov v sieti. Z praktického hľadiska pravdepodobne najväčší význam majú zdieľané kontakty, zdieľané priečinky a možnosť priameho prístupu k plánovacím kalendárom jednotlivých členov tímu. Veľmi užitočná je aj možnosť prístupu k elektronickej pošte a ďalším informáciám prostredníctvom webového rozhrania.

V prvej časti kurzu sa preberajú kontakty a služby elektronickej pošty. Osobitná pozornosť sa venuje internému obehu dokumentov v organizácii. Druhá časť kurzu sa zaoberá plánovacím kalendárom, evidenciou úloh a tímovou spoluprácou.

Na kurze sú k dispozícii všetky verzie programu - výuka prebieha v najnovšej verzii, rozdiely v starších verziách sa preberajú priebežne.

Cena kurzu: 1800 SK bez DPH.

Náplň kurzu:
Kontakty
• vytváranie a usporiadanie kontaktov, kategórie, pohľady
• zdieľanie kontaktov v sieti

Elektronická pošta
• zdieľané priečinky
• organizácia poštových priečinkov

Plánovací kalendár
• skupinové plánovania času, hlavné výhody
• udalosti a stretnutia - koordinácia času v pracovných skupinách

Úlohy
• plánovanie úloh a kontrola ich plnenia
• prideľovanie úloh iným osobám

Webové rozhranie MS Exchange Servera
• prístup k elektronickej pošte
• prístup k ďalším informáciám
• spolupráca s MS Outlook

MS Outlook 2007 / 2003 - tímová spolupráca

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.