MS Outlook 2007 / 2003 - komunikácia a plánovanie

Kurz na míru

Základní info

MS Outlook 2007 / 2003 - komunikácia a plánovanie
1 deň, 9:00 – 16:00

Najbližší termín kurzu: 16.10.2008

Vstupné požiadavky: Znalosť bežnej práce s operačným systémom MS Windows.

Kurz je určený pre všetkých záujemcov o využitie komunikačného a plánovacieho programu MS Outlook v individuálnej inštalácii, t.j. bez pripojenia k MS Exchange Serveru.

Program MS Outlook je súčasťou kancelárskeho balíka MS Office a patrí k najrozšírenejším programom svojho druhu v súčasnosti. K jeho hlavným službám patrí:
• evidencia kontaktov - tvorí základ pre vzájomnú komunikáciu používateľov. Možno ju využiť aj na priame vytáčanie telefónnych čísel pomocou modemu alebo vytlačiť vo forme adresára.
• elektronická pošta - kľúčový nástroj na výmenu informácií v rozľahlých počítačových sieťach. Umožňuje prenos stručných správ, ale formou prílohy možno preniesť aj rozsiahle dokumenty, tabuľky, obrázky a pod. Prijaté správy možno podľa potreby prezerať, tlačiť alebo ďalej spracovať, prípadne presmerovať na iného účastníka v sieti. Dôležité správy možno dlhodobo uchovať v ľubovoľnom tematickom členení.
• plánovací kalendár - slúži na organizovanie času a tímovú koordináciu v pracovných skupinách. Umožňuje udržať si prehľad o rôznych udalostiach, stretnutiach a úlohách, môže automaticky pripomenúť dôležité termíny, pomáha vyhľadať vhodný termín pre spoločné akcie a pod. V individuálnej inštalácii programu MS Outlook funguje na báze elektronickej pošty.
V prvej časti kurzu sa preberajú kontakty a služby elektronickej pošty. Osobitná pozornosť sa venuje triedeniu a archivácii správ, internému obehu dokumentov v organizácii, nastaveniu účtov elektronickej pošty a možnostiam automatizácie niektorých úkonov pomocou pravidiel. Druhá časť kurzu sa zaoberá plánovacím kalendárom, evidenciou úloh a tímovou spoluprácou.
Na kurze sú k dispozícii všetky verzie programu - výuka prebieha v najnovšej verzii, rozdiely v starších verziách sa preberajú priebežne.

Na tento úvodný kurz nadväzuje kurz pre mierne pokročilých používateľov programu, v ktorom sa preberajú rozšírené možnosti tímovej spolupráce na báze MS Exchange Servera.

Cena kurzu: 1500 SK bez DPH.

Náplň kurzu:
Kontakty
• vytváranie a usporiadanie kontaktov, kategórie, pohľady
• použitie kontaktov na priame vytáčanie telefónnych čísel a na odosielanie elektronickej pošty
• tlač kontaktov vo forme adresára

Elektronická pošta
• filozofia a princíp elektronickej výmeny dát - úvod do problematiky
• písanie a odoslanie správ
• došlá pošta a jej spracovanie
• organizácia poštových priečinkov
• príprava a spracovanie pošty v aplikáciách MS Windows a MS Office (MS Word, MS Excel), obeh dokumentov v pracovnej skupine
• nastavenie poštových účtov
• pravidlá na automatické spracovanie správ

Plánovací kalendár
• úvod do problematiky individuálneho a skupinového plánovania času, hlavné výhody
• udalosti - krátkodobé, celodenné, opakované - plánovanie, pripomínanie, zmeny
• stretnutia - koordinácia času v pracovných skupinách

Úlohy
• plánovanie úloh a kontrola ich plnenia
• prideľovanie úloh iným osobám

Poznámky
• uchovanie a zobrazenie krátkych odkazov

MS Outlook 2007 / 2003 - komunikácia a plánovanie

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.