MS Office 2007 - rozdiely oproti starším verziám

Kurz na míru

Základní info

MS Office 2007 – rozdiely oproti starším verziám
4 dni, denne 8:00 – 16:00, začiatok kurzu 9:00

Najbližší termín kurzu: 9.9.2008

Vstupné požiadavky: Základné znalosti práce s PC a MS Office.

Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov s rozsiahlymi možnosťami novej verzie MS Office 2007 v najviac používaných aplikáciách MS Word, MS PowerPoint, MS Excel a MS Outlook.
Ťažiskom kurzu bolo nové používateľské rozhranie v Exceli a Outlooku.

Kurz je určený pre všetkých záujemcov, ktorí chcú využiť rozsiahle možnosti balíka MS Office 2007 s rozdielmi oproti starším verziám vo svojej práci v oblastiach:

Cena kurzu: 3200 SK bez DPH.

Ciele a náplň kurzu:

MS Word
Cieľom kurzu je preberať niektoré náročnejšie techniky, ktoré sa používajú pri tvorbe zložitejších dokumentov, automatizácia tvorby dokumentov, spracovanie rozsiahlych dokumentov, tabuľky, technika hromadnej korešpondencie, rámčeky a rôzne typy grafických objektov.

• Nové používateľské rozhranie MS Office Word 2007
• Zlepšené vytváranie dokumentov s profesionálnym vzhľadom
• Dôverné zdieľanie dokumentov, rýchle porovnanie dvoch verzií dokumentu
• Vyhľadanie a odstránenie skrytých metaúdajov a osobných informácií v dokumentoch
• Pripojenie digitálneho podpisu alebo riadka pre podpis do dokumentov
• Konverzia dokumentov programu Word do formátu PDF alebo XPS
• Okamžitá detekcia dokumentov obsahujúcich vložené makrá
• Zakázanie zmien finálnej verzie dokumentu
• Obnovenie informácií v prípade problémov s počítačom


MS PowerPoint
Cieľom kurzu je prezentovať funkčné možnosti programu, so základnými typmi prezentácií, s dôležitými pravidlami a technikami ich tvorby. Orientovaný je najmä na praktické zvládnutie ovládania programu, prípravu podkladov, zostavenie prezentácie a riadenie jej priebehu.

• Nové používateľské rozhranie MS Office PowerPoint 2007
• Vytváranie a doručovanie dynamických prezentácií
• Motívy a rýchle priradenie štýlov
• Vlastné rozloženia snímok
• Grafika SmartArt na úrovni dizajnérskej kvality
• Nové a vylepšené efekty
• Nové možnosti textu
• Vylepšenia tabuľky a grafu
• Nástroje korektúry
• Zobrazenie pre prezentujúceho
• Uloženie vo formáte PDF alebo XPS
• Zabezpečenie prezentácií
• Zakázanie zmien finálnej verzie dokumentu
• Vyhľadanie a odstránenie skrytých metaúdajov a osobných informácií v dokumentoch
• Pridanie digitálneho podpisu do prezentácie
• Správa vlastností dokumentu v informačnom paneli dokumentu
• Diagnostika balíka Office a obnova programov


MS Excel
Cieľom je zvládnutie práce s údajmi, tabuľkami, hárkami a zošitom. Prezentuje sa používanie formátových prvkov bunky, automatické a podmienené formátovanie, overovanie hodnôt a zabezpečenie údajov a dokumentu. ďalej tvorba vzorcov s využitím adries, operátorov a štandardných funkcií, pristupuje tvorba grafov a tlačových zostáv. Nakoniec práca s databázou a kontingenčné tabuľky.

• Nové používateľské rozhranie MS Office Excel 2007
• Viac riadkov a stĺpcov a nové hranice
• Motívy balíka Office a štýly programu Excel
• Nové bohaté možnosti podmieneného formátovania
• Jednoduché písanie vzorcov, prispôsobiteľný vzorcový panel, funkcia automatického dokončenia, štruktúrované odkazy, ľahký prístup k pomenovaným rozsahom
• Vylepšené zoraďovanie a filtrovanie
• Vylepšenia tabuliek programu Excel, riadky hlavičky tabuľky, vypočítané stĺpce, funkcia automatického filtrovania, štruktúrované odkazy, riadky súčtu, štýly tabuľky
• Nový vzhľad pre grafy, vizuálny výber prvkov grafu, moderný vzhľad pomocou obrázkov OfficeArt, krajšie vykreslené čiary a typy písma, väčšia farebná pestrosť, šablóny grafov
• Zdieľanie grafov, používanie grafov programu Excel v iných programoch, kopírovanie grafov do iných programov, animácia grafov v programe PowerPoint
• Vylepšené používanie kontingenčných tabuliek, používanie funkcie Späť v kontingenčných tabuľkách, indikátory rozbalenia a zbalenia so znamienkom plus a mínus, zoraďovanie a filtrovanie, podmienené formátovanie, štýl kontingenčných tabuliek a rozloženie, kontingenčný graf
• Nové formáty súborov, formát súboru založený na formáte XML, binárny formát súboru programu Office Excel 2007, kompatibilita so staršími verziami programu Excel
• Vylepšená tlač , zobrazenie rozloženia strany, ukladanie údajov do formátu PDF a XPS
• Rýchly prístup k viacerým šablónam


MS Outlook
Preberajú sa kontakty, základné služby elektronickej pošty a prakticky sa precvičujú v sieti. Pozornosť sa venuje vytváraniu, kategorizácii a použitiu kontaktov, filozofii, princípom a spracovaniu odoslanej a došlej pošty. ďalej sa preberá plánovací kalendár, úlohy a poznámky.

• Nové používateľské rozhranie MS Office Outlook 2007
• Spravovanie času a informácií, okamžité vyhľadávanie, farebné kategórie, roaming farebných kategórií, zobrazovač príloh, nové možnosti pre navigačnú tablu, mená vo formáte Yomi, zmena zobrazenia týždňa v priečinku kalendár, predvolené zobrazenie podrobností na úrovni mesiaca
• Spravovanie denných priorít, nový panel s úlohami, nové možnosti príznakov, integrácia úloh v priečinku kalendár, vylepšené možnosti plánovania
• možnosti spojenia, informačné kanály RSS (Really Simple Syndication), automatické nastavenie konta
• Zdieľanie informácií, snímky kalendára, odbery internetových kalendárov, prekrytie kalendárov, publikovanie kalendárov na lokalite Microsoft Office Online, elektronické vizitky
• Ukladanie vo formáte PDF alebo XPS, asistent pre režim „Mimo pracoviska“, služba Unified Messaging, podpora pre medzinárodné názvy domén, vylepšenie ukladania údajov do vyrovnávacej pamäte
• Zabezpečenie, e-mailová pečiatka programu Outlook, vylepšený filter nevyžiadanej pošty a ochrana proti neoprávnenému získavaniu údajov, spravované e-mailové priečinky, ukladací priestor so záznamami e-mailov, správa informácií o voľnom čase, centrum zabezpečenia
• Kontrola, diagnostické nástroje balíka Office, obnova programov, nástroje na korektúru

MS Office 2007 - rozdiely oproti starším verziám

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.