MS Exchange Server 2007 (2003)

Kurz na míru

Základní info

MS Exchange Server 2007 / 2003
3 dni, denne 8:00 – 16:00, začiatok kurzu 9:00

Vstupné požiadavky: Znalosť správy operačného systému MS Windows 2008 / 2003 / 2000.

Kurz je určený pre správcov operačného systému MS Windows 2008 / 2003 / 2000, ktorí chcú využívať systém elektronickej pošty MS Exchange 2007 / 2003 v počítačovej sieti na svojom pracovisku alebo prehĺbiť svoje znalosti o tomto systéme.

MS Exchange Server je moderný server elektronickej pošty so zabudovanými službami pre skupinovú komunikáciu a spoluprácu (groupware). Okrem bežných poštových služieb poskytuje individuálne a skupinové plánovanie času, riadenie úloh a kontaktov, evidenciu a výmenu dokumentov, návrh a spracovanie elektronických formulárov, komunikáciu v sieti Internet / Intranet, centralizované riadenie sieťových služieb a pod. Je to modulárny a škálovateľný systém, ktorý je vhodný tak pre malé organizácie s niekoľkými zamestnancami, ako aj pre rozsiahle siete s niekoľko tisíc používateľmi. Patrí do integrovanej rodiny serverových produktov MS BackOffice pre operačný systém MS Windows 2008 / 2003 / 2000.

V rámci kurzu sa podrobne preberá architektúra a štruktúra systému, jeho inštalácia, konfigurácia, spôsob používania a prevádzková údržba. Účastníci kurzu sa oboznámia s nástrojmi a úkonmi, ktoré sú potrebné na vytvorenie jednoduchej konfigurácie systému, jeho napojenie na okolie a na riešenie typických problémov z praxe.

Cena: 6300 SK bez DPH.

Náplň kurzu:

1. DEŇ
Filozofia a architektúra systému
• architektúra klient / server
• elektronická pošta a nástroje na skupinovú spoluprácu (groupware)
• modularita a škálovateľnosť systému, práca v rozsiahlych sieťach

Základné pojmy a zloženie systému
• organizácia, poštový úrad, pobočka, vzťah k oblastiam systému MS Windows 2008 / 2003 / 2000
• úschovňa údajov - verejné a súkromné údaje, organizácia a vzhľad údajov, prístupové práva, šírenie údajov, rozloženie záťaže v sieti
• úschovňa vlastností - používatelia, zoznamy, pravidelné a automatické šírenie
• prepravná služba - smerovanie a doručovanie správ

Bezpečnosť údajov
• súborový systém NTFS a jeho vlastnosti (adresáre, súbory)
• overovanie práv používateľov, nadväznosť na MS Windows 2008 / 2003 / 2000 Security
• elektronické podpisy a šifrovanie správ, verejné a súkromné kľúče

2. DEŇ
Elektronická pošta
• základné komunikačné služby, typy správ, podpora pre fax
• klienti v prostredí MS Windows
• komunikácia v sieti Internet / Intranet a iných sieťach WAN - PPP, RAS, SMTP, X.400

Nástroje na skupinovú spoluprácu (groupware)
• skupinové plánovanie času, riadenie úloh a kontaktov - MS Outlook
• verejne prístupné adresáre, replikácia a synchronizácie dát (off-line)
• evidencia, prehľady a výmena dokumentov, vzorové aplikácie
• návrh a spracovanie elektronických formulárov (obežníkov) - Forms Designer

3. DEŇ
Inštalácia a konfigurácia systému
• nároky na technické a systémové vybavenie počítača, licencie (server, klienti)
• postup inštalácie a nastavenie vlastností základných služieb systému
• konfigurácia poštového úradu a siete - parametre a automatizácia, spájanie úradov a pobočiek, opis a inštalácia konektorov, centrálne riadenie siete
• konfigurácia používateľa - parametre, profily a automatizácia
• spolupráca s Novell NetWare, MS Mail a pod.
• odstraňovanie chýb konfigurácie

Správa systému a riadenie jeho prevádzky
• sledovanie záťaže a optimalizácia systému
• zálohovanie a obnova systému (NTBACKUP)
Spolupráca s ostatnými aplikáciami rodiny MS BackOffice
Možnosti použitia komunikačných služieb v aplikačných programoch - stručný prehľad (MAPI, knižnice objektov)

MS Exchange Server 2007 (2003)

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.