MS Exchange Server 2007 (2003)

Kurz na míru

Základní info

MS Exchange Server 2007 / 2003
3 dni, denne 8:00 – 16:00, začiatok kurzu 9:00

Vstupné požiadavky: Znalosť správy operačného systému MS Windows 2008 / 2003 / 2000.

Kurz je určený pre správcov operačného systému MS Windows 2008 / 2003 / 2000, ktorí chcú využívať systém elektronickej pošty MS Exchange 2007 / 2003 v počítačovej sieti na svojom pracovisku alebo prehĺbiť svoje znalosti o tomto systéme.

MS Exchange Server je moderný server elektronickej pošty so zabudovanými službami pre skupinovú komunikáciu a spoluprácu (groupware). Okrem bežných poštových služieb poskytuje individuálne a skupinové plánovanie času, riadenie úloh a kontaktov, evidenciu a výmenu dokumentov, návrh a spracovanie elektronických formulárov, komunikáciu v sieti Internet / Intranet, centralizované riadenie sieťových služieb a pod. Je to modulárny a škálovateľný systém, ktorý je vhodný tak pre malé organizácie s niekoľkými zamestnancami, ako aj pre rozsiahle siete s niekoľko tisíc používateľmi. Patrí do integrovanej rodiny serverových produktov MS BackOffice pre operačný systém MS Windows 2008 / 2003 / 2000.

V rámci kurzu sa podrobne preberá architektúra a štruktúra systému, jeho inštalácia, konfigurácia, spôsob používania a prevádzková údržba. Účastníci kurzu sa oboznámia s nástrojmi a úkonmi, ktoré sú potrebné na vytvorenie jednoduchej konfigurácie systému, jeho napojenie na okolie a na riešenie typických problémov z praxe.

Cena: 6300 SK bez DPH.

Náplň kurzu:

1. DEŇ
Filozofia a architektúra systému
• architektúra klient / server
• elektronická pošta a nástroje na skupinovú spoluprácu (groupware)
• modularita a škálovateľnosť systému, práca v rozsiahlych sieťach

Základné pojmy a zloženie systému
• organizácia, poštový úrad, pobočka, vzťah k oblastiam systému MS Windows 2008 / 2003 / 2000
• úschovňa údajov - verejné a súkromné údaje, organizácia a vzhľad údajov, prístupové práva, šírenie údajov, rozloženie záťaže v sieti
• úschovňa vlastností - používatelia, zoznamy, pravidelné a automatické šírenie
• prepravná služba - smerovanie a doručovanie správ

Bezpečnosť údajov
• súborový systém NTFS a jeho vlastnosti (adresáre, súbory)
• overovanie práv používateľov, nadväznosť na MS Windows 2008 / 2003 / 2000 Security
• elektronické podpisy a šifrovanie správ, verejné a súkromné kľúče

2. DEŇ
Elektronická pošta
• základné komunikačné služby, typy správ, podpora pre fax
• klienti v prostredí MS Windows
• komunikácia v sieti Internet / Intranet a iných sieťach WAN - PPP, RAS, SMTP, X.400

Nástroje na skupinovú spoluprácu (groupware)
• skupinové plánovanie času, riadenie úloh a kontaktov - MS Outlook
• verejne prístupné adresáre, replikácia a synchronizácie dát (off-line)
• evidencia, prehľady a výmena dokumentov, vzorové aplikácie
• návrh a spracovanie elektronických formulárov (obežníkov) - Forms Designer

3. DEŇ
Inštalácia a konfigurácia systému
• nároky na technické a systémové vybavenie počítača, licencie (server, klienti)
• postup inštalácie a nastavenie vlastností základných služieb systému
• konfigurácia poštového úradu a siete - parametre a automatizácia, spájanie úradov a pobočiek, opis a inštalácia konektorov, centrálne riadenie siete
• konfigurácia používateľa - parametre, profily a automatizácia
• spolupráca s Novell NetWare, MS Mail a pod.
• odstraňovanie chýb konfigurácie

Správa systému a riadenie jeho prevádzky
• sledovanie záťaže a optimalizácia systému
• zálohovanie a obnova systému (NTBACKUP)
Spolupráca s ostatnými aplikáciami rodiny MS BackOffice
Možnosti použitia komunikačných služieb v aplikačných programoch - stručný prehľad (MAPI, knižnice objektov)

MS Exchange Server 2007 (2003)

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a sedm ? Součet zapište číslicemi.