MS Excel_práce s makrem – pokračování

Kurz na míru

Základní info

Excel patří do skupiny programů, které se říká tabulkové procesory nebo spreadsheety. Tabulkové procesory představují komplexní program pro řešení obecných vědecko-inženýrských výpočtů. Nabízejí nejen širokou škálu funkcí matematických, ale i statistických a finančních, nezanedbatelná je rovněž schopnost grafické prezentace dat i možnost provádět složitější odborné analýzy či rozbory.

Primárně se účastníci naučí zaznamenávat své postupy v Excelu a zamezí tak opakovanému provádění posloupností několika operací stále dokola.

Například pokud často zpracovávají stejný druh dat stejným způsobem, lze toto díky tomuto kurzu provést kliknutím na jedno jediné tlačítko, popř. stiskem jedné klávesové zkratky a ušetřit tak významně čas zpracováváním dat.

KOHO OSLOVÍME:
Tento kurz je pokračováním kurzu MS Excel makra, na kterém jste se naučili, jak
zautomatizovat jednoduché činnosti pod jedno tlačítko či klávesovou zkratku. V tomto
navazujícím kurzu si ukážeme, jak pracovat s formuláři a jejich ovládacími prvky, jakými jsou tlačítka, výběrové seznamy atd. Tyto formuláře naprogramujeme tak, aby zapisovaly data do našich tabulek a usnadnily nám tak práci. Naučíme se také, jak spojovat data z více souborů do jednoho.

Ten, kdo si přinese vlastní počítač, má nesporně východu použitelnosti a zjednodušení. Pro ostatní připravíme PC na požádání nebo se rozhodnete k účasti bez PC a lépe se budete soustředit na výklad bez hledění do monitoru.

PROGRAM SEMINÁŘE:
 Opakování základů maker v rámci první hodiny
 Moduly a formuláře VBA
 Podmínky a cykly VBA
 Ošetřování chyb
 Tvorba vlastních formulářů
 Formulářové aktivní prvky
 Práce s externími zdroji dat
 Práce s více sešity
 Automatizace činností, jakými jsou porovnávání, slučování, výpočty, …

TERMÍN: přesný termín je stanoven na WWW stránkách Quality Point
ČAS SEMINÁŘE: dvoudenní seminář jsme připravili od 08:30 - 16:00 hod.
VYBAVENOST: Vlastní PC s MS Office 2007 nebo novější, na požádání zajistíme PC u nás
LEKTOR: Ing. Jaroslav Nedoma
CENA: 5,031.00 Kč
V ceně semináře je společný oběd včetně občerstvení, které je podáváno po celou dobu trvání semináře zdarma.
OBJEDNÁVKY: info@quality-point.cz
DALŠÍ INFORMACE: Jako účastník semináře získáte OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, který můžete uvést ve svém CV - v části o absolvovaných kurzech a školeních.

MS Excel_práce s makrem – pokračování

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a osm ? Součet zapište číslicemi.