MS Excel II

Kurz na míru

Základní info

V tomto kurzu se naučíme pracovat se speciálními nástroji programu MS Excel.
Úvod kurzu bude věnován stručnému zopakování základních vlastností buňky (adresace, formátování). Dále se budeme věnovat formátování pomocí stylu buňky, vytváření a používání šablon. Naučíme se používat funkce, především však problematiku vnoření funkcí. Vysvětlíme si analýzu grafu, regresní křivky a trendy, databázové tabulky a práci s nimi - použití filtrů a kritérií. Prostudujeme i oblast vytváření kontingenčních tabulek. Závěr kurzu pak bude věnován globálnímu nastavení v MS Excel, možnosti při spouštění a sdílení dat z jiných aplikací.
Tento kurz je vhodný spolu s kurzem MS Excel I také jako příprava na certifikaci ECDL v oblasti tabulkových editorů.

Podrobná osnova kurzu:
* výpočty z dat umístěných na jiných listech a sešitech
* souhrn dat z více listů pomocí 3d odkazů
* názvy odkazující na buňky nebo oblasti v jiném sešitě
* uložení pracovního prostoru
* Pokročilé formátování buněk
* podmíněné formátování
* ověření dat
* styly pro formátování buněk
* funkce a vnořené funkce
* funkce když
* další funkce
* grafy
* vlastní typy grafů
* kombinované grafy zobrazující smíšená data
* vedlejší osa
* spojnice trendů
* graf xy bodový
* práce se seznamy (databázovými tabulkami)
* rozšířený filtr
* souhrny
* funkce pro práci se seznamem
* přehledy
* nkontingenční tabulka
* citlivostní analýza
* tabulka dat
* scénáře
* hledání řešení
* pohledy a tisk sestav
* vlastní pohledy
* automatizace často prováděných úkolů
* makra
* nšablony
* sdílení dat mezi aplikacemi microsoft office
* ochrana dat v aplikaci microsoft excel
* možnosti nastavení aplikace microsoft excel
* shrnující cvičení
* přehled některých užitečných klávesových zkratek

MS Excel II

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.