MS Excel 2007 / 2003 - pre mierne pokročilých

Kurz na míru

Základní info

MS Excel 2007 / 2003 - pre mierne pokročilých
2 dni, denne 8:00 – 16:00, začiatok kurzu 9:00

Najbližšie termíny kurzov: 2.10.2008 a 23.10.2008

Vstupné požiadavky: Znalosť práce v prostredí MS Windows, základov práce s programom MS Excel a schopnosť rýchlo sa učiť.

Kurz je určený pre mierne pokročilých používateľov tabuľkového procesora MS Excel, ktorí chcú prehĺbiť svoje znalosti o tomto programe a prakticky si precvičiť efektívne pracovné postupy pri tvorbe kvalitných dokumentov.
Úvod kurzu je venovaný krátkemu opakovaniu základných poznatkov a postupov, ktoré patria k minimálnej výbave každého používateľa programu. Určitý priestor je vyhradený aj konzultáciám konkrétnych otázok a problémov z predchádzajúcej praxe účastníkov kurzu.
Hlavná časť kurzu je zameraná na podrobné zvládnutie najčastejšie používaných služieb programu a na získanie určitej zručnosti pri riešení bežných i náročnejších tabuľkových úloh.

Na kurze sú k dispozícii všetky verzie programu - výuka prebieha v najnovšej verzii, rozdiely v starších verziách sa preberajú priebežne.
Na tento úvodný kurz nadväzuje séria ďalších špecializovaných kurzov pre pokročilých používateľov programu.

Cena kurzu: 2700 SK bez DPH.

Náplň kurzu:

1. DEŇ
Základy práce s tabuľkou a dokumentom - rekapitulácia
• otvorenie, úprava a uloženie dokumentu
• pohyb v tabuľke, zápis a úprava údajov, typy údajov (text, číslo, mena, dátum, …)
• označovanie, kopírovanie, presun a mazanie údajov, úprava označených údajov
• prezeranie a tlač dokumentu, nastavenie parametrov tlače

Formátovanie a úprava tabuliek
• formát strany, záhlavie a päta strany, číslovanie strán, listy
• rozmery a hlavičky riadkov a stĺpcov, vkladanie a rušenie riadkov a stĺpcov
• formát, zarovnanie, orientácia, obrysy a tieňovanie údajov, typy písma
• inteligentné značky
• štýl údajov, definícia a použitie štýlov

Kalkulácie v tabuľkách, mená a funkcie
• vzorce a ich zápis, numerické, znakové a logické výrazy, štandardné funkcie
• automatické súčty v rámci listu a cez viacero listov
• kopírovanie vzorcov a údajov, rekalkulácia hodnôt
• pomenovanie buniek a častí tabuliek, absolútna a relatívna adresácia údajov
• vytváranie sérií čísel, textov a číslovaných textov

2. DEŇ
Práca s viacerými tabuľkami, previazanie tabuliek, prenos údajov medzi tabuľkami
Krížové (kontingenčné) tabuľky
Grafické zobrazenie údajov - typy grafov, ich tvorba, úprava, formátovanie a tlač
Ďalšie nástroje a služby
• hľadanie a náhrady údajov
• práca vo viacerých jazykoch
• kontrola gramatiky a pravopisu, automatické opravy v texte
• súhrnné údaje o dokumente a ich použitie na hľadanie dokumentov
• podokno úloh Zdroje informácií
• import údajov z databáz, webových stránok a iných zdrojov
• export údajov v rôznych formátoch, použitie formátu XML

Šablóny
• tvorba a použitie
• vzorové dokumenty a formuláre - objednávka, faktúra a pod.

Nastavenie pracovného prostredia - používateľský profil
• panely nástrojov, automatické ukladanie dokumentov, ochrana proti makrovírusom a pod.
Podpora na webovom serveri MS Office Online
Stručný prehľad ďalších služieb programu - štatistické výpočty, práca s databázami, grafické objekty, používateľské funkcie, podpora pre analýzu databázových údajov (OLAP), podpora pre sieť Internet / Intranet, makrá (VBA) a pod.

MS Excel 2007 / 2003 - pre mierne pokročilých

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.