MS Excel 2007 / 2003 - pre controllerov

Kurz na míru

Základní info

MS Excel 2007 / 2003 - pre controllerov
2 dni, denne 8:00 – 16:00, začiatok kurzu 9:00

Najbližší termín kurzu: 24.9.2008

Vstupné požiadavky: Základná znalosť programu MS Excel, jazyka SQL na prácu s databázou a controllingovej problematiky.
V prípade potreby kurz možno absolvovať aj bez týchto znalostí - účastník tak získa prehľad o možnostiach využitia programu MS Excel v danej oblasti a o postupoch, s ktorými sa bude musieť ešte podrobnejšie oboznámiť.

Kurz je určený pre náročnejších používateľov programu MS Excel, ktorí pomocou neho pripravujú rôzne štatistiky, reporty, plány a pod. Osobitne vhodný je pre tých, ktorí pomocou MS Excelu analyzujú dáta a získavajú tak požadované informácie pre seba alebo svojich nadriadených. To sa týka najmä controllerov, ekonómov, finančníkov, marketingových pracovníkov, ako aj vrcholových a stredných manažérov v rôznych typoch organizácií.
Kurz Vám predstaví MS Excel ako mocný nástroj controllera, ktorý z dát podnikového informačného systémou dokáže vyťažiť informácie potrebné pre riadenie organizácie. Pomocou rôznych programových doplnkov sa z neho môže stať výkonný nástroj na plánovanie, reporting a analýzu dát. Okrem týchto zručnosti Vás na praktických príkladoch oboznámime s problematikou controllingu a jeho aplikácie v oblasti riadenia nákladov, odbytu, projektov a pod.

Na kurze sú k dispozícii všetky verzie programu - výuka prebieha v najnovšej verzii, rozdiely v starších verziách sa preberajú priebežne.
Študijné materiály ku kurzu - CD s použitými doplnkami k MS Excelu (Add-ins), dátami a riešeniami.

Cena kurzu: 9100 SK bez DPH

Náplň kurzu:

1. DEŇ
Možnosti MS Excelu pre prácu s dátami
• import externých dát
• triedenie a filtrovanie dát
• kontingenčné tabuľky a grafy

Excel Add-in for SQL Server Analysis Services
PALO OLAP Excel Add-In
PALO Server

2. DEŇ
Použitie v oblasti ekonomických dát
• súvaha, výsledovka, používateľsky definované výkazy

Použitie v oblasti odbytových dát
• prehľad predaja podľa výrobkov, odberateľov, regiónov

Použitie pri tvorbe plánov
• dvojrozmerné a multidimenzionálne plánovanie

Analýza dát
• vyhľadávanie informácií, drill-down, dynamické filtrovanie
Jednoduchá EIS aplikácia

MS Excel 2007 / 2003 - pre controllerov

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.