MS Access 2007 / 2003 - základy

Kurz na míru

Základní info

MS Access 2007 / 2003 - základy
3 dni, denne 8:00 – 16:00, začiatok kurzu 9:00

Najbližšie termíny kurzov: 17.9.2008 a 22.10.2008

Vstupné požiadavky: Znalosť práce v prostredí MS Windows a všeobecných princípov databázového spracovania údajov.

Kurz je určený pre všetkých záujemcov, ktorí sa chcú oboznámiť s databázovým systémom MS Access v prostredí MS Windows. Je vhodný pre začiatočníkov v oblasti databáz, pre koncových používateľov databázových aplikácií a pre všetkých tých, ktorí by chceli začať programovať v tomto systéme.

MS Access je používateľsky príjemný, a pritom veľmi účinný nástroj na tvorbu a spracovanie relačných databáz. Možno ho využiť na spracovanie rôznych ekonomických a iných údajov - napr. z oblasti personalistiky, miezd, rozpočtu, účtovníctva, skladového hospodárstva a pod. Na uloženie dát program používa vlastný formát, ale umožňuje prístup aj k údajom v iných databázových systémoch a serveroch, ku ktorým existujú ovládače OLE DB / ODBC (napr. MS Visual FoxPro, dBASE, Paradox, MS SQL Server, Oracle - architektúra Client / Server). Na tvorbu databázových aplikácií sa používa programovací jazyk Visual Basic for Applications (VBA). Keďže MS Access je súčasťou balíka MS Office, je dobre prispôsobený aj na spoluprácu s programami MS Word a MS Excel.
Kurz poskytuje ucelený prehľad funkčných možností programu, jeho filozofie, ovládania a spôsobu programovania. Výuka je zameraná na praktické zvládnutie obsluhy a použitia programu na konkrétnych príkladoch.
Na kurze sú k dispozícii všetky verzie programu - výuka prebieha v najnovšej verzii, rozdiely v starších verziách sa preberajú priebežne.

Na kurz nadväzujú vyššie kurzy MS Access 2007 / 2003 - pre pokročilých a MS Access 2007 / 2003 - programovanie vo VBA.

Cena kurzu: 4100 SK bez DPH.

Náplň kurzu:

1. DEŇ
Úvod do tvorby a použitia relačných databáz
• základné pojmy - databáza, tabuľka, štruktúra tabuľky, položka, relácia
• návrh databázy, tabuliek a relácií medzi nimi, použitie relačnej databázy

Databázový systém MS Access - úvod
• charakteristika a prehľad funkčných možností, porovnanie s inými systémami
• vzhľad obrazovky a ovládanie programu (okná, menu, nástroje, pomôcky)
• vytvorenie novej tabuľky, zmena štruktúry tabuľky, primárny kľúč, indexácia
• vkladanie a úprava dát v tabuľkách, uloženie a opätovné otvorenie databázy
• kompresia a šifrovanie databáz, obnovenie poškodenej databázy

Výber údajov z databáz (pohľady, dotazy, filtre)
• čo je to pohľad, dôvody použitia
• vytvorenie a uloženie pohľadov, výberové pohľady, kritériá v pohľadoch
• zobrazenie údajov pomocou pohľadov (dynamická sada dát)
• vypočítavané položky v pohľadoch, pohľady na údaje z viacerých tabuliek
• tvorba parametrických, krížových a akčných pohľadov

2. DEŇ
Formuláre
• čo je to formulár, dôvody použitia
• tvorba jednoduchých formulárov
• zobrazenie údajov tabuľky pomocou formulára, tlač a uloženie formulára

Práca so zložitejšími formulármi
• použitie rôznych ovládacích prvkov, ich vlastnosti, umiestnenie a editácia
• použitie nezviazaných ovládacích prvkov pre vstup dát
• tvorba formulárov pre údaje z viacerých tabuliek, formulár a podformuláre
• použitie výrazov vo formulároch, výpočet súhrnov
• pridávanie obrázkov, grafov a iných objektov do formulárov

3. DEŇ
Výstupné zostavy
• čo je to výstupná zostava, dôvody použitia
• ovládacie prvky v zostave, ich vlastnosti, umiestnenie a nastavenie
• radenie a zoskupovanie v zostave, záhlavie a päta zostavy
• použitie výrazov v zostavách, výpočet súhrnov (sumáre, priemery a pod.)
• tvorba jednoduchých zostáv, ich uloženie a tlač

Makrá
• čo je to makro, dôvody použitia
• vytvorenie makra, zadanie argumentov
• použitie makra vo formulároch a zostavách, jednoduché príklady

Zdieľanie a import údajov z iných databáz, prepojenie s inými programami
• import údajov z databáz typu DBF, resp. iných
• zdieľanie objektov pomocou OLE
• MS Word - hromadná korešpondencia s použitím údajov z databázy MS Access
• MS Excel - import a export údajov z tabuliek
Úvod do tvorby databázových aplikácií - VBA (základné informácie)

MS Access 2007 / 2003 - základy

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.