Motivační kurz s následnou rekvalifikaci - obsluha osobního počítače

Kurz na míru

Základní info

Cíl kurzu:
Absolventi kurzu si osvojí uživatelskou práci na osobním počítači jako základní pracovní dovednost. Tento kurz je zároveň kombinovaný s motivační částí, kde si posluchači osvojí základní způsoby presentace, komunikace a orientace v informacích proto, aby byli úspěšní při vyhledávání pracovního místa.

Obsah kurzu:
Obsluha PC:
Základy - úvod do operačního systému
Operační systém MS Windows 98
Internet + elektronická pošta
Textový editor MS WORD
Tabulkový procesor MS EXCEL

Motivační část:
Požadavky součastného trhu práce v Moravskoslezském kraji, ČR a co nás čeká při vstupu do EU z pohledu zaměstnanosti
Proč se máme na sobě snažit neustále pracovat při získávání nových znalostí, dovedností a vlastností
Jak se orientovat v informacích, které nabízejí práci
Jak správně postupovat při hledání zaměstnání od úvodního dopisu, životopisu až po telefonický kontakt
Jak můžeme ovlivňovat sami sebe pro naši úspěšnost
Jak bát úspěšný ve výběr. řízení - komunikační výcvik

Délka kurzu: 149 hodin

Harmonogram výuky: denní výuka

Motivační kurz s následnou rekvalifikaci - obsluha osobního počítače

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.