MK zaměřený na počítačovou gramotnost a verbální komunikaci

Kurz na míru

Základní info

Cíl kurzu

Seznámit účastníka kurzu s dostupnými informačními systémy s nabídkami pracovních příležitostí.
Naučit základům práce s počítačem. Naučit pracovat s internetem v rámci hledání pracovních příležitostí na trhu práce.
Naučit účastníka základním postupům při ucházení se o pracovní poměr.
Prakticky a aktivně zapojit účastníka do vyhledávání pracovních příležitostí.
Tréninkem se naučit určitým komunikativním dovednostem ve formě psané, verbální a neverbální.

Délka kurzu
1 měsíc

Výstup
Osvědčení o absolvování kurzu, jehož součástí je hodnocení. Kurz je akreditován MŠMT ČR, čj. 28715/2002/25/363.

MK zaměřený na počítačovou gramotnost a verbální komunikaci

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.