Mixed modely v SAS 9.3

Kurz na míru

Základní info

Kurz je navržen pro analytiky, výzkumníky a vědce s hlubšími znalostmi statistiky, kteří chtějí v SASu analyzovat lineární smíšené modely s použitím procedury MIXED. Zahrnut je rovněž úvod do analýzy nelineárních smíšených modelů pomocí procedury GLIMMIX .


Před absolvování tohoto kurzu byste měli:

 • znát základy práce s tabulkami v SASu
 • mít zkušenosti s analýzou rozptylu pomocí procedury GLM ze SAS/STAT
 • úspěšně absolvovat a užívat znalosti v rozsahu školení ST293
 • mít zkušenost s maticovou algebrou (usnadní pochopení všech materiálů)
 • mít zkušenost s manipulací s daty a generování grafických výstupů v SAS (doporučeno)

Přínos pro účastníka

Po absolvování kurzu byste měli umět:

 • analyzovat data (včetně binárních) s náhodnými efekty
 • konstruovat a odhadovat modely s náhodnými koeficienty a hierarchické lineární modely
 • analyzovat data z opakovaných měření
 • získat a interpretovat nejlepší lineární nezkreslenou predikci (best linear unbiased prediction - BLUP)
 • provádět analýzu reziduí a diagnostiku vlivných pozorování
 • řešit problémy s konvergencí

Obsah kurzu


Úvod do smíšených modelů

 • identifikace pevných a náhodných efektů
 • předpoklady a rovnice lineárních smíšených modelů
 • odhad lineárního smíšeného modelu pro "randomized complete block design" pomocí procedury MIXED
 • použití příkazů CONTRAST a ESTIMATE pro uživatelské testování hypotéz

Aplikace smíšených modelů v navržených experimentech

 • odhad lineárního smíšeného modelu - vícerozměrné smíšené modely
 • odhad lineárního smíšeného modelu - vnořené smíšené modely
 • odhad lineárního smíšeného modelu - split-plot designs
 • odhad lineárního smíšeného modelu - crossover designs

Aplikace smíšených modelů s kovariancí

 • odhad modelů pro analýzu kovariance s náhodnými efekty
 • regresní analýza pro náhodné koeficienty
 • hierarchické lineární modelování

Nejlepší lineární nezkreslený prediktor (best linear unbiased prediction - BLUP)

 • co je BLUP a EBLUP (empirical BLUP)
 • odhady parametrů pro pevné a náhodné efekty
 • vysvětlení rozdílů mezi LSMEANS a EBLUP
 • výpočet LSMEANS a EBLUP pomocí procedury MIXED

Analýza opakovaných měření

 • otázky související s analýzou opakovaných měření, modelování kovarianční struktury
 • dvoustupňová analýza dat z opakovaných měření pomocí procedury MIXED

Diagnostika reziduí a řešení problémů

 • diagnostika reziduí a vlivů v lineárních smíšených modelech
 • řešení problémů s divergencí

Rozšiřující témata z oblasti lineárních smíšených modelů

 • problémy spojené s nevyváženými daty
 • data s chybějícími hodnotami
 • odhad a inference parametrů rozptylu
 • odhady stupňů volnosti

Úvod do zobecněných lineárních smíšených modelů a do nelineárních smíšených modelů

 • situace, ve kterých je třeba použít zobecněné lineární smíšené modely a nelineární smíšené modely
 • odhad zobecněného lineárního smíšeného modelu pomocí procedury GLIMMIX

Mixed modely v SAS 9.3

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.