MicroStrategy Architect: Vývoj projektu

Kurz na míru

Základní info

Popis kurzu:

Tento dvoudenní kurz pokrývá oblasti plánování a implementace projektů MicroStrategy 7i a objasňuje tok dat od jejich uložení až po doručení analytického reportu uživateli.
Studenti se naučí navrhnout logický datový model umožňující vícerozměrnou analýzu dat.
Jsou diskutovány typy fyzických datových modelů datových skladů, jejich výhody a nevýhody a je vysvětlen jejich vztah k logickému datovému modelu.

Absolventi tohoto kurzu získají přehled o základních konceptech potřebných pro plné využití možností analytické platformy MicroStrategy 7i.
Kurz je určen pro:
Vývojáře projektů MicroStrategy.
Databázové administrátory.

Znalostní předpoklady:
Znalosti na úrovni kurzu "MicroStrategy 7i: Základy reportování?.

MicroStrategy Architect: Vývoj projektu

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.