Microsoft Word - pro pokročilé

Kurz na míru

Základní info

Určeno:
Všem, kteří chtějí zefektivnit svou práci ve Wordu.

Cíle semináře:
Naučíte se efektivněji využívat vlastností textového editoru Word, vytvářet dokonalé a reprezentativní dokumenty včetně obrázků, tabulek a grafů a vytvářet hromadnou korespondenci za využití vhodných nástrojů.

Obsah:
Rekapitulace zásad při psaní v editoru Word
Profesionální úprava dokumentů
Hromadná korespondence
Nastavené parametrů programu

Metody:
Výklad, příklady s procvičováním, diskuze, zpětná vazba. Každý z účastníků má k dispozici svůj počítač. Kurz je uskutečněn v počítačové učebně vybavené dataprojektorem.

Rozsah semináře: 2 dny

Popis:
Seminář Vám pomůže zefektivnit Vaši práci s MS Word i díky těmto tématům:

Rekapitulace zásad při psaní v editoru Word
- Formátování odstavců, nastavení okrajů stránky, použití tabelátorů, použití stylů, tvrdé mezery a pomlčky, zalomení stránek, definice záhlaví a zápatí, automatické opravy.
Profesionální úprava dokumentů
- Definování a použití stylů, použití a tvorba šablon, automatické vytvoření obsahu, sazba a úprava tabulky, sazba grafiky, vodoznaku, kreslení jednoduchých tvarů, vkládání polí.
Hromadná korespondence
- Vytvoření formulářového dopisu pro hromadnou korespondenci s využitím externích dat v tabulkovém procesoru Microsoft Excel a interních dat, vkládání podmíněných polí.
Nastavení parametrů programu
- Nastavení parametrů, přizpůsobení nástrojové lišty, přizpůsobení pracovní plochy.

Microsoft Word - pro pokročilé

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.