Microsoft Windows 2000 – správa sieťového prostredia

Kurz na míru

Základní info

Kurz poskytuje znalosti, ktoré sieťoví administrátori potrebujú na zvládnutie úloh súvisiacich s inštaláciou a konfiguráciou, ako aj so sieťovým a systémovým manažmentom, riešením problémov, inštaláciou hardwaru a softwéru, konfiguráciou a upgradami. Naučíme vás delegovať administráciu organizačných jednotiek, publikovať a spravovať tlačiarne a zdieľané zložky, implementovať a administrovať webové služby v intranete a službu DHCP, implementovať RAS a preklady názvov počítačov pomocou služieb DNS a WINS v klientských počítačoch, ako aj inštalovať a konfigurovať služby DNS a vzdialený prístup. Okrem toho sa naučíte identifikovať latentné problémy pri replikácii služieb Active Directory a riešiť konflikty vyplývajúce z replikácií a vznikajúce pri štartovaní počítačov a prihlasovaní užívateľov, ďalej používať zásady skupín týkajúce sa centrálnej správy užívateľov a počítačov a bezpečnostné nastavenia účtov pomocou zásad skupín a administrovať užívateľské pracovné prostredie a software pri využití zásad skupín.

Microsoft Windows 2000 – správa sieťového prostredia

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.