Microsoft Windows 2000/2003 – základy vytvárania skriptov v Microsoft Windows Script Host

Kurz na míru

Základní info

Kurz sa zaoberá problematikou skriptovania bežných úloh systémového administrátora. Opisuje WHS a súvisiace skriptovacie technológie, základy jazyka VBScript a jeho použitie pre interakciu s ADSI. Oboznámi vás s objektmi kódu napísanom vo Visual Basic Scripting Edition a s debuggovaním a ladením chýb v skriptoch. Naučíme vás vytvárať skripty pre prihlásenie, odhlásenie, štart a vypínanie OS, pre bežné administratívne úkony a v ďalších oblastiach.

Microsoft Windows 2000/2003 – základy vytvárania skriptov v Microsoft Windows Script Host

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a tři ? Součet zapište číslicemi.