Microsoft SQL Server 2000 – vyhľadávanie s Transact-SQL

Kurz na míru

Základní info

Pomocou jazyka SQL sa účastníci kurzu naučia získať požadované dáta z databázy, vložiť nové, upraviť existujúce či odstrániť nepotrebné dáta. Pri získavaní dát z tabuľky prostredníctvom SELECTu sa naučíte pomocou podmienok špecifikovať práve tie dáta, ktoré potrebujete, roztriediť, zoskupiť a zosumarizovať ich, vyhľadávať vo viacerých tabuľkách, ako aj vykonávať komplexnejšie vyhľadávanie s pomocou podotázok. Vkladanie nových dát, úpravu existujúcich alebo vymazávanie nepotrebných dát sa naučíte nielen pomocou jednoriadkového vstupu, ale aj v prostredníctvom iných tabuliek. Na záver kurzu sa účastníci zbežne oboznámia s možnosťami vytvárania objektov, ako je view – pohľad, uložená procedúra, trigger a užívateľom definovaná funkcia.

Microsoft SQL Server 2000 – vyhľadávanie s Transact-SQL

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.