Microsoft Excel - pro začátečníky

Kurz na míru

Základní info

Určeno:
Pracovníkům všech pozic a podnikatelům, kteří mají minimální nebo žádné zkušenosti s programem Excel a chtěli by tento program využívat.

Cíle semináře:
Naučíte se vytvářet a upravovat tabulky, vkládat jednoduché vzorce a generovat grafy za použití nástrojů programu Excel.

Obsah:
Seznámení s programem
Práce s buňkami
Zadávání dat
Formát buněk
Výpočty
Grafy
Nastavení dokumentu pro tisk

Metody:
Výklad, příklady s procvičováním, diskuze, zpětná vazba. Každý z účastníků má k dispozici svůj počítač. Kurz je uskutečněn v počítačové učebně vybavené dataprojektorem.

Rozsah semináře: 2 dny

Popis:
Seminář prochází tyto okruhy:
Seznámení s programem
- Pohyb po tabulce, výběr buněk, vkládání a odstraňování, kopírování, přesouvání, změny velikosti.
Práce s buňkami
- Pohyb po tabulce, výběr buněk, vkládání a odstraňování, kopírování, přesouvání, změny velikosti.
Zadávání dat
- Do buňky, do oblasti, vkládání stejných dat, řady, zadávání čísel, textu, data a času, chybové hodnoty.
Formát buněk
- Nastavení podkladu, textu, ohraničení, základní formáty buněk, definice a volba formátu buňky.
Výpočty
- Odkaz na buňky, operátory, AutoSum, vlastní vzorce, průvodce funkcí.
Grafy
- Tvorba jednoduchých grafů pomocí průvodce, popis jednotlivých částí grafu a jejich úprava, typy grafů.
Nastavení dokumentu pro tisk
- Způsoby tisku, nastavení jednotlivých parametrů, záhlaví, zápatí, zalomení stránky, přizpůsobení dokumentu stránce, ukotvení nadpisů.

Microsoft Excel - pro začátečníky

$course.accreditationsStr

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.