Microsoft Excel - kondiční jízda

Kurz na míru

Základní info

Jak tak běží čas, sleduji při konzultační činnosti na firmách, že softwary předbíhají uživatele. Hlavně je to vidět u Microsoft Excelu. Z těchto důvodů jsem připravil malý jednodenní kondiční kurz, kde opakujeme finty a probíráme novinky Excelu až po XP včetně, ovšem jen na praktické bázi. Nabízím vám tento kurz, neboť se domnívám, že je vždy co zlepšovat, hlavně v barevné a správně naformátované komunikaci s vnějším světem.

Program kurzu:
1 Úvod - šablony, hesla, kódování, automatické formátování.
2 Tisk - vše o formátování a úpravě finálního dokumentu.
3 Nabídky - procházka všemi nabídkami s akcentem na vyspělou obsluhu.
4 Tabulky - Řady, zaokrouhlování, podmíněné formátování, propojky, listy.
5 Funkce - vzorce, funkce, hledání řešení, co když, scénáře, kontingenční tabulka.
6 Grafy - tvorba grafu, který dokáže všecko, speciality, obrázkové grafy.
7 Finance - úročení a diskontování, hodnocení investičních příležitostí.
8 Statistika - opakování statistiky, korelace a regrese, náhodné výběry.
9 Databáze - rutinní práce, kontingenční tabulky a grafy, hromadná korespondence
10 Outlook - spolupráce databází

Vybavení:
Texty mám vlastní v češtině - dle dohody dodám komplet, nebo originály s logem firmy k množení a vazbě (43 stran). Počítačová učebna, nebo osamělé počítače po firmě s nainstalovaným MS Excel. Běžně školím i anglickou verzi.

Čas
1 den

Místo, termín
Kdykoli, kdekoli, podle dohody.

Kurz
Teoreticky stojí kurz na systému Helpů, který jsem přepracoval pro tréningovou práci ve formě cvičení a případových studií. Každý účastník pracuje samostatně svým tempem na případových studiích, s mou případnou nápomocí. Dokonce může každý účastník dělat něco jiného v rámci daném textovou částí, která dává náplň na 1,5 dne. Kurz připomíná šachovou simultánku. Já jako živý lektor odpovídám na případné dotazy, či dělám opravy zaseklých cvičení. Text už je vyzkoušený, běží to hladce.

Honorář lektora
Účtuji fakturou 8.000 Kč za jeden lektorský den, t.j. cca 10 výukových hodin po 45 minutách. Originál textů, nocleh a strava je v tom. Dále účtuji dopravu 7 Kč/km, při vzdálenostech nad 100 km od Prahy. Pokud chce firma dodat texty rozmnožené a svázané, přiúčtuji tyto práce dle stvrzenky. Většina firem si však rozmnožování a vazbu textů provádí sama (externě jsou náklady cca 60 Kč za jeden výtisk, podle toho, kam to dám množit). Honorář lektora chápu jako první návrh, jako vše, může být předmětem diskuse

Microsoft Excel - kondiční jízda

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.