Microsoft Excel 97/2000 pro úplné začátečníky

Kurz na míru

Základní info

Předpoklady
Než si vyberete tento kurz, měli by jste umět pracovat s počítačem na úrovni grafického prostředí Windows 3.11 nebo operačního systému Windows 95.

Charakteristika
Tabulkové procesory patří mezi nejpoužívanější programy na osobních počítačích. Zahrnují tři aplikační oblasti. Kromě základního použití pro tabulkové výpočty plní funkci databáze a jsou vybaveny podporou pro grafickou prezentaci uložených dat. Kurz seznamuje uživatele s prostředím MS Windows a je zaměřen na výuku práce s tabulkovým procesorem MS Excel tak, aby práce s tabulkou nahradila běžnou zdlouhavou práci při tvorbě ceníků, nabídek, pokladních vyúčtování a dalších typů kalkulačních tabulek.

Anotace kurzu:
* Popis obrazovky, pohyb v tabulce (pomocí klávesnice, pomocí myši), adresování buněk v tabulce, princip práce s tabulkou.
* Obsah buňky tabulky, typy dat naplňovaných do pole, vkládání dat, opravy a rušení dat.
* Popis a využití jednotlivých ikon a menu.
* Práce s blokem, matematické výrazy, statistické, databázové, finanční a další funkce
* Tisk celé tabulky a jejích částí, nastavení tiskárny. Možnost grafické úpravy textu.
* Vzhled a grafická úprava tabulky, písmo.
* Tvorba grafů, průvodce grafem a jejich použití.
* Práce s databází, možnost výběru podle zadaných kritérií, třídění, import a export dat.
* Práce se soubory - založení nové tabulky, uložení tabulky, práce se skupinami tabulek, řazení tabulek. Sešit, listy sešitu.
* Práce s OLE ( spojování a vkládání objektů ).
* Příklady, dotazy, diskuse.

Microsoft Excel 97/2000 pro úplné začátečníky

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.