Microsoft Dynamics™ NAV - Finance II.

Kurz na míru

Základní info

Naučte se využívat svůj informační systém maximálně efektivně.

Ekonomické systémy patří obsahem svých funkcí k nejsložitějším počítačovým programům. Navíc nepracujete pouze s daty, ale v řadě ohledů přímo s finančními prostředky vaší firmy. Výuka metodou pokus/omyl může často vyjít dosti draze.

Jedním ze základních požadavků na efektivitu práce je znalost prostředků, které ke své práci využíváte. Jen dokonalou znalostí těchto prostředků dosáhnete maximální efektivity Vaší práce a následného snížení režijních nákladů. Je někdy až s podivem, kolik času a tím i prostředků může stát vaši společnost zdánlivá maličkost, jakou je nedokonalé ovládnutí základních pracovních prostředků.

Proto společnost AXIOM SW s.r.o. nabízí svým klientům následující školení, která podporují vyšší vzdělanost pracovníků a zvyšují produktivitu práce ve vaší firmě.Název školení: Microsoft Dynamics™ NAV - Finance II.

* Nastavení účetních schémat
* Nastavení a práce s Rozpočty
* Dimenze a Analýzy dle dimenzí
* Finanční výkazy - výsledovka, rozvaha, cashflow
* DPH

Délka školení: 1 denJaké jsou přínosy:

* Odborný výklad s praktickými ukázkami, individuální procvičení na PC
* Schopnost vašich zaměstnanců zefektivnit svoji práci při plnění náročných pracovních úkolů
* Zajištění vysoké úrovně předávaných znalostí a jejich udržování
* Průběžné vzdělávání pracovníků vede ke zvýšené konkurenceschopnosti firmy na trhu

Microsoft Dynamics™ NAV - Finance II.

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.