MĚŘENÍ ÚČINNOSTI ISMS

Kurz na míru

Základní info

Cíl kurzu:

Účastníci jednodenního kurzu se seznámí s pravidly pro vytváření a sledování bezpečnostních metrik a prohloubí si praktické schopnosti nutné pro úspěšné využití měření účinnosti ISMS pro rozvoj systému řízení bezpečnosti informací.

Cílová skupina:

Kurz je určený všem manažerům bezpečnosti informací a auditorům ISMS, kteří si chtějí prohloubit praktické schopnosti měření účinnosti řízení bezpečnosti a obohatit se o řadu zkušenosti a účelných doporučení spojených s měřením účinnosti ISMS.

Obsahová náplň:

- Místo měření účinnosti ISMS v systému řízení bezpečnosti informací
- Principy měření účinnosti ISMS
- Popis metriky a její základní parametry
- Příklady použití vhodných ukazatelů pro měření účinnosti ISMS
- Použití modelu vyzrálosti CMM

MĚŘENÍ ÚČINNOSTI ISMS

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.