Mercury Functional Testing - WinRunner 8.2

Kurz na míru

Základní info

Mercury Functional Testing - WinRunner 8.2
Obsah:
Začlenění automatizovaných nástrojů do procesu testování.
Principy fungování WinRunneru a jeho ovládání.
Vytváření skriptu
nahrávání a přehrávání
časová synchronizace běhu testu s během aplikace.
výstupní report o provedení automatizovaného testu
GUI a bitmapové kontroly na uživatelském rozhraní
zachycení textu a textové kontroly na uživatelském rozhraní aplikace.
druhy databázových kontrol (Default, Custom a Runtime record Check).
GUI mapa dočasná a trvalá, globální a přiřazená k testu, principy a použití.
TSL - Test Script Language
proměnné, konstanty, deklarace, operátory.
práce s poli. Řízení běhu skriptu, práce se soubory.
Prostředky pro ladění skriptu, Debug Viewer Window.
Inicializační skripty pro nastavení testovacího prostředí.
Tvorba uživatelsky definovaných funkcí, využití funkcí Windows API, modulární struktura testů.
kompilované moduly, tvorba a použití.
začlenění funkcí do generátoru funkcí.
Virtuální objekty - využití.
Úvod do ošetření výjimek (neočekávaných událostí) pomocí Recovery Manageru.
Testy řízené daty (DDT - Data Driven Tests).

Mercury Functional Testing - WinRunner 8.2

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.