Mercury Functional Testing - QuickTest Professional 9.0

Kurz na míru

Základní info

Mercury Functional Testing - QuickTest Professional 9.0
Obsah:
Seznámení s problematikou automatizovaného funkčního testování
jak, kdy a na co použít automatizované testy
základní principy software pro automatizované funkční testování
Základy tvorby skriptu
nahrávání skriptu
přehrávání skriptu a analýza výsledků
tvorba bodů ověření
Úprava skriptu pro pokrytí požadavku na test
použití regulárních výrazů
parametrizace vstupních dat a očekávaných hodnot
načtení dat z aplikace
Další základní úpravy skriptů
synchronizace běhu skriptu s aplikací
rozdělení skriptu do akcí
Uživatelské úpravy skriptu
použití Expert View
ladění skriptu
Úvod do Visual Basic skriptu
použití proměnných a konstant
operátory, podmínky a cykly
procedury a funkce
Použití VBScriptu v QuickTest Professional
často používané funkce
funkce uživatelsky definované
Práce s objekty
Object Repository - centrální správa údajů o objektech
konfigurace rozpoznávání objektů
rozpoznávání událostí nad objekty webu
Alternativní práce s objekty
deskriptivní programování
virtuální objekty
Low level Recording
Ošetření chyb testované aplikace
Recovery scenario - ošetření vyjímek
Optional step
Další funkčnosti
měření doby transakcí
propojení se software TestDirector
Automation Object Model
Mercury QuickTest Professional™ miniprojekt

Mercury Functional Testing - QuickTest Professional 9.0

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.