Mercury Functional Testing - QuickTest Professional 9.0

Kurz na míru

Základní info

Mercury Functional Testing - QuickTest Professional 9.0
Obsah:
Seznámení s problematikou automatizovaného funkčního testování
jak, kdy a na co použít automatizované testy
základní principy software pro automatizované funkční testování
Základy tvorby skriptu
nahrávání skriptu
přehrávání skriptu a analýza výsledků
tvorba bodů ověření
Úprava skriptu pro pokrytí požadavku na test
použití regulárních výrazů
parametrizace vstupních dat a očekávaných hodnot
načtení dat z aplikace
Další základní úpravy skriptů
synchronizace běhu skriptu s aplikací
rozdělení skriptu do akcí
Uživatelské úpravy skriptu
použití Expert View
ladění skriptu
Úvod do Visual Basic skriptu
použití proměnných a konstant
operátory, podmínky a cykly
procedury a funkce
Použití VBScriptu v QuickTest Professional
často používané funkce
funkce uživatelsky definované
Práce s objekty
Object Repository - centrální správa údajů o objektech
konfigurace rozpoznávání objektů
rozpoznávání událostí nad objekty webu
Alternativní práce s objekty
deskriptivní programování
virtuální objekty
Low level Recording
Ošetření chyb testované aplikace
Recovery scenario - ošetření vyjímek
Optional step
Další funkčnosti
měření doby transakcí
propojení se software TestDirector
Automation Object Model
Mercury QuickTest Professional™ miniprojekt

Mercury Functional Testing - QuickTest Professional 9.0

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a jedna ? Součet zapište číslicemi.