Manažerský software - výběr, druhy, trendy

Kurz na míru

Základní info

Určeno pro

Manažery, kteří se potřebují seznámit s trendy v oblastech podnikového software.

Cíle kurzu

Ujasnit si, jaký druh softwaru je pro daný podnik nejefektivnější a nejvýhodnější.

Program kurzu

  • Software jako podpora pro práci podniku – jak hodně je jeho výběr důležitý?

  • Software jako nástroj – pomáhá, ale není klíčem ke globální kvalitě

  • Přehled a trendy v klíčových oblastech podnikového software, vize 2010

  • ERP - řízení všech firemních a podnikatelských oblastí (obchod, výroba, logistika, distribuce, finance, lidské zdroje, znalosti, projekty apod.) aktuální stav trhu, trendy – velké balíky x specializovaná řešení, konsolidace, prostor pro inovaci

  • SCM - řízení dodavatelských vztahů včetně řízení skladových zásob - aktuauální stav trhu, trendy – velké balíky x specializovaná řešení, konsolidace, prostor pro inovaci

  • CRM – řízení vztahů se zákazníky - aktuální stav trhu, trendy – CRM jako samostatní kategorie x jako součást ERP, jednotlivé oblasti CRM a poptávka po nich

  • BI– inteligentní informace v podniku- aktuální stav trhu, trend k celopodnikové správě informací (EIM)

Manažerský software - výběr, druhy, trendy

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.