Managing XML with the Java(TM) Platform

Kurz na míru

Základní info

Kurz Managing XML with the Java(TM) Platform se zaměřuje na analýzu, správu a využití XML (eXtensible Markup Language) dokumentů a dat prostřednictvím programů napsaných v programovacím jazyku Java. Technologie XML bývá nazývána "přenositelná data" a technologie Java bývá nazývána "přenositelný kód". XML a technologie Java jsou při společném použití mocnou kombinací pro internetová a webová aplikační řešení. Tento kurz se zaměřuje na psaní programů, které analyzují a spravují XML dokumenty pomocí aplikačního programového rozhraní JAXP (Java API for XML Parsing). Jsou probírána také rozhraní SAX (Simple API for XML) a DOM (Document Object Model). Jakmile se účastníci seznámí s analýzou a správou XML dokumentů, diskuse se stočí k hlavním oblastem, v nichž se dnes XML a technologie Java používají v internetových a webových aplikacích, tedy k webovým presentacím, řešením obchodování mezi podniky (B2B) a databázím.

Kurz je přínosem pro softwarové inženýry, vývojáře softwaru, vývojáře aplikací a technické manažery, kteří budou vyvíjet aplikace zpracovávající a spravující XML data nebo dokumenty a aplikace, které s těmito daty nebo dokumenty manipulují.

Předpoklady
Účastník kurzu by měl být schopen:
* psát, kompilovat a spouštět aplikace v jazyku Java zahrnující ošetřování výjimek a využití tříd a rozhraní JDK (Java Development Kit),
* prokázat pochopení syntaxe jazyku XML,
* popsat distribuované zpracování dat a jeho hlavní koncepty.

Získané dovednosti
Po absolvování kurzu by měl být účastník schopen:
* definovat XML, SAX, DOM a JAXP,
* s využitím rozhraní JAXP psát programy používající analyzátor, který ověřuje správnost kódu a je mu znám obor názvů,
* psát programy používající aplikační programová rozhraní JAXP a SAX k analýze XML dokumentů a k ošetřování chyb,
* psát programy používající aplikační programová rozhraní JAXP a DOM k analýze XML dokumentů, k manipulaci s XML dokumenty jako se stromovými strukturami a k ošetřování chyb,
* určit a popsat hlavní kategorie vývoje XML aplikací,
* zkonvertovat existující XML dokument do jiného výstupního formátu, například do textového nebo HTML (HyperText Markup Language) formátu pomocí XSLT (eXtensible Stylesheet Language Transformations) procesoru a daného souboru XSLT,
* psát předlohy se styly XSL používané při XSLT transformacích,
* používat API TrAX (Transformation API for XML) k psaní programů v jazyku Java, které provádějí XSLT transformace pomocí procesoru Xalan,
* vysvětlit, jak lze různé technologie Java použít v aplikačních řešeních založených na technologii XML,
* identifikovat a popsat problémy, s nimiž se setkávají vývojáři XML aplikací, i vyvíjené standardy a aplikační programová rozhraní, které pomáhají tyto problémy řešit.

Managing XML with the Java(TM) Platform

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.