Management softwarových projektů

Kurz na míru

Základní info

Kurz se zabývá základními principy a specifiky projektů, jejichž produktem je software. Seznámíte se s podstatou vývoje softwaru a možnými způsoby přístupy k tvorbě softwaru. Uvedeme do problematiky řízení softwarových projektů dle klasického i procesního přístupu. Naučíte se používat postupu plánování pomocí use case, techniky adaptivního a prediktivního plánování, metod „Risk Driven“ a „Test-First Development“ a dále metod odhadů nákladů na vývoj softwaru. Důraz je kladen na principy řízení evolučních projektů, řešení přechodu na iterativní způsob vývoje a na způsob adaptace CASE nástroje. Rovněž se seznámíme s podstatou řízení a zajištění kvality softwaru z hlediska procesních metodik a standardů ISO, CMMI-SW, ITIL, COBIT a IEEE. Referenční metodikou pro většinu definovaných postupů je tzv „Unified Process (UP)“.

Management softwarových projektů

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.