Makro jazyk SAS: Základy

Kurz na míru

Základní info

Makro je to, co dělá ze SASu skutečně výkonný a všestranný nástroj. Tento kurz je určen zkušeným SAS programátorům, kteří potřebují vytvářet komplexní programy řízené daty. U účastníka se předpokládají znalosti v rozsahu školení PRG1, a to zejména:

 • DATA step
 • použití DATA step příkazů jako IF-THEN/ELSE, cyklus DO, DO WHILE či DO UNTIL
 • použití data set voleb jako DROP=, KEEP= či OBS=
 • použití znakových funkcí jako SUBSTR, SCAN, INDEX či UPCASE
 • výběr pomocí klauzule WHERE
 • práce s datumovými hodnotami a konstantami
 • použití SAS procedur jako SORT, PRINT, CONTENTS, MEANS, FREQ, TABULATE či CHART

Přínos pro účastníka

V kurzu pochopíte a naučíte se využívat široké možnosti SASích maker. Ukážeme si způsoby, jak nejlépe navrhovat, psát a odlaďovat programy obsahující makra. Důraz je kladen na pochopení způsobu zpracovávání programů s použitím makra i bez něj. Po jeho absolvování budete umět:

 • nahrazovat text v SAS kódech
 • automatizovat a parametrizovat SASí kódy
 • využívat podmínky a iterativní opakování v kódu
 • používat makro proměnné a makro funkce

Obsah kurzu


Úvod

 • přehled SAS platformy
 • vzorová data a organizace kurzu
 • využití makro proměnných a makro programů
 • tokenizace, kompilace a běh SAS programu

Použití makro proměnných

 • použití automatických makro proměnných
 • vytváření vlastních makro proměnných
 • substituce hodnoty makro proměnné kamkoli do programu
 • oddělování makro proměnných od ostatního kódu
 • makro funkce

Definice makro programů

 • vytvoření, kompilace a volání makra
 • uložení maker a automatické vyhledání při volání
 • parametrizace makra

Různá rozhraní k makrům

 • vytváření makro proměnných z DATA stepu
 • nepřímé odkazování se na makro proměnné
 • vyhodnocování makro proměnných v průběhu DATA stepu
 • vytváření makro proměnných z PROC SQL pomocí klauzule INTO

Makro programy

 • podmíněné zpracování
 • opakované zpracování, smyčky
 • kontext uložení makro proměnných

Makro jazyk SAS: Základy

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.