Makro jazyk SAS: Vývoj makro programů

Kurz na míru

Základní info

Tento kurz je určen zkušeným SAS programátorům, kteří si chtějí osvojit vývoj a nasazení integrovaných řeš.ení založených na makro jazyku SAS. V kurzu jsou probrány pokročilé techniky a zásady efektivní práce s makry. Jedná se o novou verzi dřívějšího kurzu AMACR (Makro - pokročilá témata), zahrnuty jsou nové funkcionality z verze SAS 9.2.


Před přihlášením do tohoto kurzu byste měli ovládat makro jazyk SAS v rozsahu školení MAC1 (Makro jazyk SAS: Základy) a psaní DATA Stepu. Měli byste umět zejména:

 • psát makro programy s iterativním a podmíněným zpracováním kódu
 • vytvářet lokální a globální makroproměnné
 • vytvářet makroproměnné pomocí funkce CALL SYMPUTX
 • používat nepřímé (vnořené) odkazy na makroproměnné
 • definovat makroproměnné pomocí procedury SQL a volby INTO

Přínos pro účastníka

V tomto kurzu se mimo jiné naučíte:

 • vytvořit efektivní prostředí pro vývoj maker (best practices)
 • vyvíjet makra k opakovanému použití
 • načítat a zpracovávat data
 • zadávat a zpracovávat parametry maker

Obsah kurzu


Prostředí pro vývoj maker

 • zásady efektivní práce s makry (best practices)
 • detekce a odstraňování chyb
 • generování uživatelských hlášek do logu
 • psaní efektivních maker
 • uložení makroproměnných
 • přenositelné aplikace

Načítání a zpracování dat

 • tabulky SAS
 • externí soubory

Vývoj maker k opakovanému použití

 • makro podprogramy
 • makro funkce

Zadávání a zpracování parametrů v makrech

 • validace hodnoty parametru
 • volání makra řízená aktuálními daty
 • práce se speciálními znaky

Makro jazyk SAS: Vývoj makro programů

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.