Macromedia Flash MX - základy

Kurz na míru

Základní info

Macromedia Flash MX - základy
3 dni, denne 8:00 – 16:00, začiatok kurzu 9:00

Najbližší termín kurzu: 17.9.2008

Vstupné požiadavky: Znalosť práce v prostredí MS Windows a určité skúsenosti s vektorovou grafikou.

Kurz je určený pre pokročilých tvorcov stránok WWW a iných prezentácií v prostredí MS Windows, ktorí vo svojej práci chcú využívať vizuálne a multimediálne efekty na báze nástrojov Macromedia Flash MX.

Filmy Flash sú interaktívne vektorové animácie, určené na internetové stránky a multimediálne prezentácie. Web dizajnéri používajú Flash na vytváranie ovládacích prvkov, animovaných log a reklám, animácií zo synchronizovaným zvukom a na kompletné internetové stránky a prezentácie. Filmy sa vytvárajú v programe Flash postupným kreslením alebo vkladaním jednotlivých obrázkov, nastavením ich pozície a animovaním pomocou časovej linky. Do filmov možno zaradiť aj interaktívne prvky (otázky / odpovede), pomocou ktorých možno riadiť priebeh animácie. Exportovaný Flash film možno priamo vložiť na internetové stránky alebo do prezentácií. Na ich prehrávanie slúži Flash Player, ktorý je k dispozícii bezplatne a využíva ho už mnoho majiteľov počítačov (štandardne podporovaný formát).

Kurz je zameraný na praktické zvládnutie práce s programom Flash a použitie jednotlivých jeho služieb. Absolventi kurzu budú schopní vytvárať interaktívne multimediálne prezentácie a doplnky internetových stránok s použitím animovanej vektorovej a bitmapovej grafiky.

Na kurz nadväzuje kurz Macromedia Flash MX - Action Script.

Cena kurzu: 4400 SK bez DPH.

Náplň kurzu:

1. DEŇ
Využitie programu Flash na tvorbu multimediálnych prezentácií
• prehľad funkčných možností a hlavné výhody
• prezentácie na internete a CD nosičoch, výukové aplikácie, zábavné animácie
• vstupné a výstupné formáty

Pracovné prostredie programu a základné nástroje
Ukážky a praktické zostavenie jednoduchých animácií

2. DEŇ
Práca s grafikou a grafické knižnice
• import grafiky
• príprava grafiky na použitie v programe Flash

Import animácií a zvukových sekvencií, interakcia animácie a zvuku
Symboly
• grafické prvky, tlačidlá, animácie
• spôsoby využitia a kombinácie symbolov

Základy Flash Action Scriptu
• najpoužívanejšie príkazy
• ovládanie animácie skriptom

3. DEŇ
Tvorba interaktívnej multimediálnej prezentácie s použitím Action Scriptu, zvuku a animácií
Tvorba aktívnych prvkov internetovej grafiky - tlačidlá, menu, bannery, animované logá
Testovanie prezentácií z hľadiska funkčnosti, rýchlosti a veľkosti
Export prezentácií a ich použitie na internete, CD nosičoch a v aplikáciách

Macromedia Flash MX - základy

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.