Macromedia Flash MX - Action Script

Kurz na míru

Základní info

Macromedia Flash MX - Action Script
2 dni, denne 8:00 – 16:00, začiatok kurzu 9:00

Vstupné požiadavky: Znalosť základných nástrojov a príkazov na vytváranie jednoduchých flashových filmov (v rozsahu kurzu „Macromedia Flash MX - základy“).

Kurz je určený pre pokročilých tvorcov prezentácií v prostredí Macromedia Flash MX, ktorí chcú zvládnuť tvorbu náročnejších grafických prvkov a animácií s využitím interného programovacieho jazyka Action Script.

Úvod kurzu je venovaný základom jazyka Action Script a jeho použitiu pri tvorbe niektorých grafických prvkov. Ďalšia časť kurzu je venovaná pokročilým technikám animácie, formulárom a práci s textom. Záver kurzu obsahuje podrobnejší výklad ďalších prvkov jazyka Action Script a ukážky ich použitia pri tvorbe náročnejších efektov a aplikácií.

Cena kurzu: 3500 SK bez DPH.

Náplň kurzu:

1. DEŇ
Action Script - základy
• programovanie a možnosti jeho využitia v aplikáciách Flash
• základné prvky jazyka - dátové typy, premenné, výrazy, funkcie, príkazy, procedúry, zápis a volanie kódu, podpora pre OOP
• objektový model prehrávača

Pokročilé tlačidlá a ich použitie
• neviditeľné tlačidlá (bublinková nápoveda)
• animácia tlačidiel (vysúvacie menu)

Ovládanie Movie Clipu
• duplikovanie
• zmena vlastnosti
• pripojovanie
• výmena prekrývajúcich sa clipov
• detekcia kolízie
• zisťovanie hraníc

2. DEŇ
Ovládanie textu
• formuláre
• vstupný a dynamický text
• tweening dynamického textu
• rolujúci text (posuvníky)

Action Script a vedenie komunikácie
• pokročilé prvky jazyka - použitie premenných a výrazov, vetvenie podmienených príkazov
• navigácia po časových osách
• cieľové cesty
• zmena kurzoru myši
• preloader
• kruhový volič
• jednoduchá hra

Macromedia Flash MX - Action Script

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a dvě ? Součet zapište číslicemi.