Lotus Notes

Kurz na míru

Základní info

Obsah kurzu: Použití Lotus Notes a základní popis programu, čtení dokumentů, pohyb po dokumentech a úpravy dokumentu, propojování dokumentů, tisk. Pošta NOTES - nová poštovní zpráva a její odeslání, odpověď na poštu, předání pošty dalšímu adresátovi, soubor jako příloha poštovní zprávy.
Použití seznamu adres, veřejný a osobní, umístění jmen a adres ze seznamu adres do poštovních zpráv. Kalendářové a úkolové položky - plánování úkolů a schůzek, plánování opakovaných akcí, plánování ve skupině, vytváření dokumentů, ukládání, zavírání a vymazání dokumentů, úpravy dokumentu, tisk, přílohy. ID – pojem ID, přepínání, možnosti ID, přihlašování do Notesů na jiném počítači

http://www.jubela.cz/pocitacove-vzdelavani/kurz/lotus-notes-zakladni-kurz

Lotus Notes

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a dvě ? Součet zapište číslicemi.