Linux - úvod do systému

Kurz na míru

Základní info

Posluchači poznají základní vlastnosti a filozofii systému Linux a Unix (ovládání z příkazového řádku, souborový systém a další). Kurz se zabývá také instalací systému a jeho konfigurací pro práci v síti. Závěr kurzu se věnuje stručnému seznámení s grafickým rozhraním X-Windows. Celý kurz probíhá na distribuci RedHat Linux 6.x. Je vhodným odrazovým můstkem pro další práci s různými distribucemi Linuxu nebo Unixu.

Linux - úvod do systému

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.