Kurz MS Office kancelářské aplikace pro pokročilé (intenzívní)

Kurz na míru

Základní info

Cíl kurzu:
Připravit účastníky kurzu na plné využívání možností aplikací MS Office zvláště pak MS Word, MS Excel a základní funkce aplikace MS Access v aktuálních verzích těchto produktů

Délka trvání: 5 - 6 týdnů

Hodinová dotace:
160 vyučovacích hodin v délce 45 minut. (6 hodin denně v pracovních dnech s 10-minutovými přestávkami).

Stručná osnova:
1. Složitější funkce textového editoru MS WORD
1.1 Tabulky
1.2 Obrázky a grafické objekty
1.3 Vkládání objektů
1.4 Hromadná korespondence
2. Složitější funkce tabulkového kalkulátoru MS EXCEL
2.1 Aritmetické a logické vzorce
2.2 Vkládání objektů
2.3 Diagramy a grafy
2.4 Tabulka jako zdroj dat
2.5 Filtry
3. Databázový program MS ACCESS
3.1 První kroky s databází
3.2 Tvorba databáze
3.3 Použití formulářů
3.4 Získávání informací
4. MS POWER POINT
4.1 První kroky s prezentačními nástroji
4.2 Základní operace
4.3 Formátování
4.4 Grafika a diagramy
5. MS OUTLOOK
5.1 První kroky s elektronickou poštou
5.2 Práce se zprávami

Forma kurzu: Denní studium

Účastníci kurzu: Tento kurz je určen všem účastníkům, kteří začínají s prací na PC.

Vstupní požadavky: Pro tento kurz nejsou žádné vzdělávací požadavky.

Počet účastníků: 15 posluchačů

Zkouška:
Závěrečná zkouška se koná po ukončení výuky v rozsahu celé učební náplně kurzu.

Osvědčení:
Po úspěšném složení závěrečné zkoušky bude účastníkům vydáno Osvědčení dle vzoru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky s celostátní platností.

Materiální zabezpečení:
Každý účastník kurzu bude mít pro praktickou část kurzu k dispozici vlastní počítač s příslušnými programy. Programy budou splňovat zákonem stanovené podmínky k používání pro výuku účastníků kurzu.

Kurz MS Office kancelářské aplikace pro pokročilé (intenzívní)

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.