Kurz MS Office kancelářské aplikace pro pokročilé

Kurz na míru

Základní info

Cíl kurzu:
Připravit účastníky kurzu na plné využívání možností aplikací MS Office zvláště pak MS Word, MS Excel a základní funkce aplikace MS Access v aktuálních verzích těchto produktů

Délka trvání: 6 - 8 týdnů

Hodinová dotace:
96 vyučovacích hodin v délce 45 minut. (2x až 3x týdně po 6 hodin denně v pracovních dnech s 10-minutovými přestávkami).

Stručná osnova:
1. Složitější funkce textového editoru MS WORD
1.1 Tabulky
1.2 Obrázky a grafické objekty
1.3 Vkládání objektů
1.4 Hromadná korespondence
2. Složitější funkce tabulkového kalkulátoru MS EXCEL
2.1 Aritmetické a logické vzorce
2.2 Vkládání objektů
2.3 Diagramy a grafy
2.4 Tabulka jako zdroj dat
2.5 Filtry
3. Databázový program MS ACCESS
3.1 První kroky s databází
3.2 Tvorba databáze
3.3 Použití formulářů
3.4 Získávání informací

Forma kurzu: Denní studium

Účastníci kurzu: Tento kurz je určen všem účastníkům, kteří začínají s prací na PC.

Vstupní požadavky: Pro tento kurz nejsou žádné vzdělávací požadavky.

Počet účastníků:15 posluchačů

Zkouška:
Závěrečná zkouška se koná po ukončení výuky v rozsahu celé učební náplně kurzu.

Osvědčení:
Po úspěšném složení závěrečné zkoušky bude účastníkům vydáno Osvědčení dle vzoru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky s celostátní platností.

Materiální zabezpečení:
Každý účastník kurzu bude mít pro praktickou část kurzu k dispozici vlastní počítač s příslušnými programy. Programy budou splňovat zákonem stanovené podmínky k používání pro výuku účastníků kurzu.

Kurz MS Office kancelářské aplikace pro pokročilé

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a dvě ? Součet zapište číslicemi.