Kompetenční Management v SAP-HR

Kurz na míru

Základní info

Kompetenční Management v SAP-HR – základní školení.

Cena: 8 000,-Kč bez DPH
Délka: 1 den
Nejbližší možný termín: 10.4.2015

Využití SAP Kompetenčního Managementu v personálních procesech

Základní charakteristiky Kompetenčního Managementu, integrace s dalšími SAP moduly

Kvalifikační katalog – vlastnosti

Náhradní kvalifikace

Periodicita kvalifikací

Kvalifikace „povinné školení"

Import dat z externích zdrojů

Kompetenční model

Profily kompetenčních požadavků – vztah k Organizačnímu managementu

Kompetenční profil osoby (zaměstnance), vztah k SAP modulu Personální administrace

Kvalifikační deficit, exspirace platnosti kvalifikačních certifikátů, eliminace deficitu

Vztah Kompetenčního Managementu k SAP modulu Rozvoj, vč. Rozvojových programů, Rozvojové/vzdělávací plány

Vztah Kompetenčního Managementu k SAP modulu Hodnocení

Nástroje pro administraci Kompetenčního Managementu – základní transakce, oprávnění

Reporting, vyhodnocení

Vyučovací metoda:

Workshop (diskuse k tématům dle obsahu, dotazy / odpovědi)

Praktická ukázka na SAP-systému lektora

Cvičení účastníků na SAP-systému lektora (ev. na vlastním DEV/TST SAP-systému)

Materiály:

Dokumentace pro účastníky - dodá lektor z vlastních zdrojů

Kompetenční Management v SAP-HR

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.