Jazyk C# 3.0 a projekt LINQ

Kurz na míru

Základní info

Kurz je určen pro programátory pracující s platformou .NET 2.0, kteří mají zájem seznámit se s projektem LINQ (Language INtegrated Query), který umožňuje snadnou práci s ne-objektovými daty (například s XML, nebo s relačními SQL databázemi) přímo v jazyce C# (tedy bez nutnosti psaní dotazů v SQL). Do detailu se podíváme na novinky v jazyce C#, které umožňují existenci projektu LINQ jako je type-inference, lambda expressions, anonymous types a expression trees a na jednotlivé komponenty projektu LINQ pro práci s SQL databázemi (LINQ to SQL), XML daty (LINQ to XML), a s kolekcemi dat v paměti (LINQ to DataSets, LINQ to Objects). V případě zájmu se v rychlosti podíváme i na nejdůležitější novinky v jazyce Visual Basic 9.

Jazyk C# 3.0 a projekt LINQ

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.