JavaScript

Kurz na míru

Základní info

JavaScript
3 dni, denne 8:00 – 16:00, začiatok kurzu 9:00

Najbližší termín kurzu: 29.9.2008

Vstupné požiadavky: Kurz predpokladá znalosť práce s počítačom v prostredí MS Windows a základov tvorby stránok www v jazyku Html (na úrovni kurzu „Základy tvorby stránok WWW“).

Kurz je určený pre pokročilých tvorcov stránok www, ktorí chcú zvýšiť profesionálnu úroveň svojich prezentácií a vytvárať komplexnejšie komunikačné systémy v prostredí Internet / Intranet.

Cieľom kurzu je naučiť účastníkov základy programovania v jazyku JavaScript a ukázať im jeho typické použitie.

Cena kurzu: 5300 SK bez DPH.

Náplň kurzu:

1. DEŇ
Vznik, história a použitie jazyka
Základná syntax jazyka
• rezervované slová, komentáre, použitie malých a veľkých písmen
• príkazy
• typy hodnôt, konštanty (literály), premenné, polia
• výrazy, operátory (aritmetické, relačné, logické, bitové, priradenie), priorita vyhodnocovania
• funkcie a ich argumenty

Udalosti (events) a ich spracovanie
Objekty, vlastnosti, metódy

2. DEŇ
Príkazy a riadiace štruktúry
• vetvenie - if
• cykly - while, for

Funkcie - význam a použitie
• štandardné funkcie
• používateľom definované funkcie

Objekty Internetového prehliadača, okná, rámce, formuláre
Programovanie špeciálnych efektov
• zmena obrázkov na stránke
• stavový riadok, ...

3. DEŇ
Použitie obrázkových máp na strane klienta a servera
Cookies
Dynamické HTML
Zaujímavé príklady použitia jazyka
Techniky ladenia programov
JavaScript a bezpečnosť

JavaScript

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.