Java(TM) Technology for Structured Programmers

Kurz na míru

Základní info

V kurzu Java(TM) Technology for Structured Programmers se účastníci učí programovací jazyk Java, který je preferovaným jazykem pro integraci starších systémů s aplikacemi pro elektronické obchodování. Kurz je intenzivním úvodem do základů programovacího jazyku Java, například do syntaxe a struktur používaných aplikačním programovým rozhraním (API), a do konceptů objektově orientovaného programování i souvisejících témat, jako jsou grafická uživatelská rozhraní a zpracování řízené událostmi. V praktických cvičeních s využitím vývojových nástrojů Java 2 Platform, Standard Edition (J2SE(TM)), Software Development Kit (Java 2 SDK) se účastníci mohou také naučit kódovat aplikace a aplety v jazyku Java, které provádějí ošetřování výjimek a přistupují k datům pomocí funkcí technologie Java pro souborový vstup/výstup (V/V). V diskusích jsou probírány přínosy a použití technologie Java ve starších prostředích.

Kurz samostudia se věnuje vláknům a socketům/využití počítačových sítí v technologii Java. Absolvování tohoto kurzu se doporučuje účastníkům, kteří se připravují na zkoušku Sun Certified Programmer for the Java 2 Platform.

Kurz je přínosem pro motivované a zkušené vývojáře aplikací pro sálové nebo střední počítače, kteří používají strukturovaný (nebo procedurální) programovací jazyk, například COBOL, a mají zájem o rozšíření svého souboru dovedností o vývojovou platformu Java. Kurz je užitečný pro jednotlivce, kteří se připravují na zkoušku Sun Certified Programmer for the Java Platform. Účastníkům, kteří se připravují na zkoušku Sun Certified Programmer for the Java 2 Platform, se doporučuje, aby před zkouškou absolvovali kurz WJ-2756. Témata zahrnutá do tohoto kurzu nejsou probírána v kurzu SL-265 a jejich znalost je pro zkoušku nezbytná.

Předpoklady
Účastník kurzu by měl:
* mít rozsáhlé zkušenosti s programováním ve strukturovaném programovacím jazyku, jakým je například COBOL, ANSI C, FORTRAN, ALGOL, PL1 nebo CPL,
* mít zkušenosti s navrhováním softwarových aplikací,
* mít zkušenosti s vytvářením a upravováním textových souborů pomocí textového editoru,
* mít zkušenosti s používáním WWW prohlížeče.

Získané dovednosti
Po absolvování kurzu by měl být účastník schopen:
* vytvářet aplikace založené na technologii Java, využívající objektově orientované rysy jazyku Java, například zapouzdření, dědičnost a polymorfismus,
* spustit a vykonávat aplikaci založenou na technologii Java,
* používat datové typy a výrazy technologie Java,
* používat konstrukty technologie Java pro řízení toku programu,
* používat pole a jiná seskupení dat,
* implementovat techniky ošetřování chyb využívající ošetřování výjimek,
* vytvářet událostmi řízená grafická uživatelská rozhraní (GUI) pomocí GUI komponent technologie Java: panelů, tlačítek, popisů, textových polí a textových oblastí,
* implementovat V/V funkce pro čtení a zápis do a z datových a textových souborů.

Java(TM) Technology for Structured Programmers

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.