JAVA - SOUBORY

Kurz na míru

Základní info

Anotace

Kurz je věnován práci s datovými soubory typu "stream file", tedy systému adresářů, vytváření adresářů a souborů, jejich rušení, kopírování, komprese, apod. Dále se kurz věnuje komunikaci mezi počítači pomocí mechanismu soketů TCP/IP. 

Obsah

Proudové soubory (stream files)

 • - Cesta (path)
 • - Třída File
 • - Vytváření a rušení adresářů a souborů
 • - Výpis adresářových položek
 • - Třídy pro práci s daty souborů
 • - Bajtově orientované třídy
 • -  Znakově orientované třídy
 • -  Kopírování textového souboru po řádcích
 • -  Kopírování souboru bajtovým způsobem
 • - Komprese souborů
 • - Komprese vstupního souboru do archivu ZIP
 • - Proč třídy pro práci s daty používají objekty jiných tříd

Komunikace pomocí soketů TCP/IP

 • - Program typu server
 • - Program typu klient

Soubory-dodatky

Adresáře a soubory

 • - Výpis vnořených adresářů na konzolu
 • - Výpis vnořených adresářů do textového souboru
 • - Zkouška různých znakových sad
 • - Komprese dvou souborů do archivu ZIP
 • - Dekomprese dvou souborů z archivu ZIP

Sokety

 • - Kopírování souboru z klienta do adresáře serveru
 • - Kanály a buffery
 • - Obecná třída klient2
 • - Aplikační třída Server2File
 • - Aplikační třída Klient2File

Kanály a buffery

 • - Kopírování přes kanály s použitím bajtového bufferu
 • - Kopírování přes kanály přímým přesunem dat
 • - Kopírování textů přes kanály s překódováním

JAVA - SOUBORY

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.