ITIL V3 Intermediate - ST

Kurz na míru

Základní info

Kurz ITIL Foundation

Kurz ITIL V3 Intermediate - Service Transition

Lifecycle stream.

Cíle kurzu:

 

Formou certifikačního kurzu podrobně seznámit účastníky s procesy a principy přenosu služeb (ST) - Change, Release, Validation and Testing, Configuration, Request, Evaluating, Knowledge Manage-ment.

 

Příprava a absovování certifikační zkoušky  "ITIL V3 Intermediate Service Operation".

Pro koho je kurz určen:

 

 • Kurzy cyklu „Lifecycle“ jsou orientovány na strategii a implementaci jednotlivých etap a procesů a jsou určeny pro pozice:

 

 • IT ředitelé pro strategii (CIO)

 

 • Vlastníci specifických procesů z oblasti ITSM

 

 • Členové implementačních projektových týmů pro procesy ST

 

 • Zájemci o certifikát ITIL® V3 „Service Transition Certificate“.

 

 • Zájemci o odborný růst a vyšší úrovně certifikací (ITIL® V3 Expert, ITIL® V3 Master)

 

 

Obsah kurzu:

 

1. Úvod do Service Transition (ST)

 

2. Principy Service Transition

 

3. Management a operativní řízení aktivit Service Transition

 

4. Aktivity ST v oblasti komunikace, úkolů a organizačních změn

 

5. Organizace Service Transition

 

6. Technologická hlediska

 

7. Analýza a výběr implementačních hledisek, rizik, rozhodujících faktorů úspěchu

 

8. Příprava a certifikační zkouška

 

Výhody absolvovaní kurzu:

 

Absolvent kurzu bude:

 

 • Schopen prakticky používat poznatky na aplikační úrovni ve specifické oblasti IT Infrastructure Library (ITIL® V3)

 

 • Umět rozpoznat, detekovat, dife-rencovat a analyzovat praktické si-tuace ve smyslu ITIL® V3

 

 • Znát podrobně cíle, vstupy, výstupy a aktivity jednotlivých procesů Service Transition

 

 • Znát role a jejich zodpovědnosti ve specifických procesech a jejich akti-vitách

 

 • Připraven úspěšně absolvovat příslušnou certifikační zkoušku

Kurz splňuje požadavky OGC a APM Group.

 

 

 

ITIL V3 Intermediate - ST

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.