Introduction to XML

Kurz na míru

Základní info

V kurzu Introduction to XML jsou prezentovány principy a použití jazyku XML (eXtensible Markup Language). Kurz se zaměřuje na praktické procvičování probíraných témat.

Kurz začíná koncepty značkování a rychle přechází k pokročilejším tématům, jako je validace a prezentace. V kurzu se vyučují klíčové technologie XML, například definice typu dokumentu (DTD), kaskádové styly (CSS), XSLT (eXtensible Style Language for Transformation) a schémata. V laboratorních cvičeních se používá technologie Java(TM). Jako referenční materiál ke kurzu je dodávána kniha "XML, In a Nutshell" vydavatelství O'Reilly and Associates, Inc.

Kurz je přínosem pro vývojáře Webu, administrátory počítačových sítí, architekty projektů, aplikační programátory, administrátory systémů, návrháře Webu.

Předpoklady
Účastník kurzu by měl být schopen:
* ovládat obecné dovednosti v systému UNIX(R), například přecházet mezi adresáři, kopírovat soubory a provádět příkazy z příkazového řádku,
* projevit znalost jazyku HTML (HyperText Markup Language).

Získané dovednosti
Po absolvování kurzu by měl být účastník schopen:
* vytvořit správně strukturovaný XML dokument,
* vytvořit validní XML dokument,
* navrhnout DTD pro XML dokumenty,
* použít CSS ke zformátování XML dokumentu,
* použít XSLT k transformaci XML dokumentu,
* použít XSLT a XPath k transformaci XML dokumentu,
* použít XML schéma k validaci XML dokumentu,
* prostudovat současné standardy XML.

Introduction to XML

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.