Internet Explorer

Kurz na míru

Základní info

7 lekcí s více jak 5 hodinami výuky internetového prohlížeče Microsoft Internet Explorer. Každá lekce obsahuje multimediální výklad, animované ukázky postupů, simulace a testovací otázky.

Struktura kurzu:

Kurz MS Internet Explorer se skládá ze 7 lekcí, z nichž každá má následující strukturu:

* Výklad - k pochopení probírané látky pomáhá využití multimediálních prvků, textu, animované grafiky a zvuku.
* Ukázka - správný postup řešení je ukázán simulacemi pohybu myši, vkládáním adres, prohlížením stránek, to vše komentováno textem i zvukem. Student tak přesně vidí postup, jak má jednotlivé kroky provádět.
* Cvičení - výukový program simuluje činnost skutečného prostředí MS Internet Explorer. Student je vyzván, aby provedl daný úkol a v simulovaném prostředí ho program vede, případně napoví, když student neví, jak má pokračovat.
* Test - pomocí testovacích otázek se kontroluje, jak student vykládanou látku zvládl.

Obsah kurzu:

Celkový rozsah kurzu je 7 výukových lekcí o předpokládaném trvání 5 hodin. Jednotlivé lekce obsahují následující témata:

1. Seznámení s Microsoft Internet Explorer
(30 minut)
- Úvod
- Síť Internet, pojmy a zkratky
- Adresy počítačů v síti Internet
- Test
2. Používání nápovědy
(40 minut)
- Úvod
- Používání nápovědy pro aplikaci
- Tip dne
- Cvičení
- Test
3. Základní operace pro pohyb v síti Internet
(50 minut)
- Úvod
- Prohlížení internetových stránek
- Tlačítka v panelu nástrojů
- Cvičení
- Test
4. Obrázky a soubory v síti Internet
(50 minut)
- Úvod
- Obrázky na stránkách
- Soubory v síti Internet
- Cvičení
- Test
5. Možnosti sítě Internet
(45 minut)
- Úvod
- Záložka Obecné
- Záložka Upřesnit
- Cvičení
- Test
6. Oblíbené položky a práce offline
(50 minut)
- Úvod
- Oblíbené položky
- Práce offline
- Cvičení
- Test
7. Tisk ze sítě Internet
(50 minut)
- Úvod
- Tisk internetové stránky
- Cvičení
- Test

Systémové požadavky:

Pro provoz kurzu je třeba mít nainstalován prohlížeč MS Explorer 4.1 SP1 a vyšší a komponentu Flash Player (tu lze bezplatně získat např. na www.Tutor2000.cz nebo www.macromedia.com).

Další informace:

Veškerá multimédia ve výkladu využívají vektorovou grafiku (Flash Player), komprimovaný zvuk (MP3) a text (ToolBook). Kurz je proto na jedné straně plně multimediální, na druhé straně velmi nenáročný na přenosy (optimalizováno pro standardní internetové připojení 64 Kb/s). K dispozici je rovněž varianta bez zvuku.

Internet Explorer

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.