Internet a pošta - praktické využití pro podnikání

Kurz na míru

Základní info

Předpoklady
Než si vyberete tento kurz, měli by jste umět pracovat s počítačem na úrovni grafického prostředí Windows 3.11 nebo operačního systému Windows 95.

Charakteristika
Základní seznámení s celosvětovou sítí, připojení - požadavky na hardware, IP adresy, domény, URL, hypertext a World Wide Web, elektronická pošta (přijímání a odesílání zpráv), elektronické konference, stručně o prostředcích Telnet, FTP a Gopher. Ekonomika na Internetu a bezpečnost. Praktická práce pomocí programu Microsoft Internet Explorer, řešení některých častých problémů. Požadavky na bezpečnost internetu, ochrana informací, přístup k privátním informacím pomocí WWW, autentizace, obchodní a finanční transakce, šifrování, certifikát, certifikační autorita, principy plateb po internetu, SET. Dále se účastníci naučí používat program Outlook, který v sobě integruje několik činností pro zprávu informací všeho druhu. Uživatelé se postupně seznámí s částí elektronický kalendář, osobní adresář (kontakty), úkoly, deník a poznámky. V další částí se naučí pracovat s elektronickou poštou.

Anotace kurzu:
* Úvod: historie a současnost základní terminologie: síť, protokol, síťová karta, modem, klient, server
* Připojení na Internet - podmínky, typy připojení, struktura Internetu:
* IP adresy doménová jména URL
* Elektronická pošta, elektronická konference Hypertext a WWW Microsoft Explorer
* Základy ovládání praktické práce na Internetu, některé zajímavé adresy
* Internet Explorer: základy ovládání Systému Telnet, FTP
* Ekonomika na Internetu: virtuální obchodní domy, elektronické peníze, homebanking, internetbanking Bezpečnost: šifrování, Firewall
* Telefonování - Microsoft Netmeeting
* Kontakty, import informací ze souboru, založení nového kontaktu, oprava kontaktu, odstranění kontaktu, zobrazení ve složce kontakty, tisk.
* Kalendář, položky v kalendáři, akce a její popis, schůzky a jejich plánování, události, zobrazení ve složce kalendář, tisk.
* Úkoly, zadání a oprava úkolu, opakování úkolu, přiřazení úkolu, zobrazení ve složce úkoly, tisk.
* Deník, jeho nastavení, nový údaj do deníku, zobrazení ve složce deník, tisk.
* Poznámky, editace poznámek, způsob zobrazení poznámek tisk.
* Práce s elektronickou poštou, profily a informační služby, připojení k síti internet editace poštovních zpráv, zobrazení ve složkách pro práci s poštou, odesílání a příjem poštovních zpráv, prohlížení poštovních zpráv, tisk.
* Co je to Pořadač Microsoft Office, práce s programem, popis okna programu Pořadač, přidání sekce do pořadače, přejmenování a změna pořadí sekcí, odstranění sekce, uložení pořadače či sekce, tisk.
* Příklady, dotazy, diskuse.

Internet a pošta - praktické využití pro podnikání

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.