Implementácia QoS na Cisco produktoch

Kurz na míru

Základní info

Cieľom školenia je zoznámiť účastníkov s princípmi Quality-of-Services(QoS) mechanizmov a ich implementácia na produktoch Cisco Systems. QoS je v súčasnosti neoddeliteľnou súčasťou nasadzovaných konvergovaných sietí, určených pre prenos real-time prevádzky - hlavne hlasu a videa. Súčasťou kurzu sú aj praktické cvičenia, kde si môžu účastníci precvičiť získané vedomosti v simulovanom prostredí reálnej prevádzky.

Implementácia QoS na Cisco produktoch

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.