HP StorageWorks & SAN

Základní info

Datové komunikace a SAN

Problematice přenosu, ukládání a obnovy dat po haváriích věnuje HP pozornost samozřejmě i po stránce školení. Uvádíme stručný přehled školení, která nabízíme v Praze nebo v obdobných vzdělávacích centrech v zahraničí. Školení jsou zaměřená na obecné vlastnosti datových sítí, zálohování a obnovy dat. Nabídka školení v oblasti Storage Area Networking (SAN) naplňuje požadavky profesionálů, kteří potřebují lepší znalosti o technologiích SAN a Fibre Channel a o jejich implementaci. Tato školení, která vedou k certifikaci SNIA, jsou zaměřena na SAN a systémové administrátory a inženýry, kteří si přejí získat odpovídající schopnosti nutné k návrhu, budování a řízení SAN a řešení problémů v komplexních a různorodých prostředích SAN. Kromě standardních školení s praktickými cvičeními lze zejména pro úvod do problematiky využít elektronická školení.

HP StorageWorks Administration Management

Dostupnost dat a vysokorychlostní datová úložiště jsou v dnešních datových prostředích kritické. Uvádíme stručný přehled školení, která jsou k dispozici buď v učebnách Vzdělávacího centra HP v Praze nebo v obdobných centrech v zahraničí. Školení jsou zaměřená na konkrétní nástroje – ať už hardwarové (jednotlivá datová pole a knihovny), tak softwarové (HP Software Storage Data Protector). Ať už jste systémový administrátor na platformě HP-UX, Windows, UNIX, OpenVMS nebo Linux, HP Vám může nabídnout takový typ školení, který potřebujete k úspěšné administraci XP StorageWorks, Enterprise Virtual Array, MSA a Storage Area Networking (SAN).

Více informací naleznete na adrese: https://education.hpe.com/

HP StorageWorks & SAN

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a čtyři ? Součet zapište číslicemi.