Framework řízení a dokumentace datového skladu SAS

Kurz na míru

Základní info

Obsahem je převzetí a využívání frameworku pro budování, řízení a dokumentaci datového skladu. Zahrnuje vše, co se týká datové části DW a generování sestav. Součástí jsou odpovídající programové nástroje. Aplikační framework datového skladu je obsahem školeni DWAPPL.


Přínos pro zákazníka

Velmi rychlé a efektivní řízení, administrace, kontrola a dokumentace obsahu a procesů datového skladu. Umožňuje prevenci, popřípadě rychlé odhalování problémů a tím soustředění na věcnou a obsahovou část datového skladu. Automaticky vytvářená dokumentace je velkým přínosem nejen pro obchodní uživatele, ale často i pro administrátory a vývojáře z oddělení IT.


Obsah


Řízení datové části DW

 • dávka, job, úloha
 • logický server
 • podmíněné spouštění úloh
 • závislosti mezi úlohami
 • parametrizace úloh
 • evidence vytvářených struktur
 • indikace chyb
 • konfigurace
 • provozní a testovací prostředí
 • kontrolní sestavy o výsledcích načítání
 • prostředí pro prezentaci kontrolních sestav
 • sledování vývoje časů
 • mailing problémů

ETL procesy v úlohách

 • standardní předpřipravené nástroje
 • ukládání historie
 • vzorkování dat
 • jak vypadá načítací proces
 • zásady psaní programů
 • zásady používání maker
 • evidence vytvářených struktur
 • řízené načítání zdrojových dat

Management formátů

 • řízené vytváření (in)formátů
 • definiční tabulka formátů
 • nově vznikající a přebírané číselníky
 • automatická dokumentace vytvářených formátů
 • zdrojová tabulka pro formát
 • definiční tabulka pro formát
 • vazba na framework a dokumentaci tabulek

Automatizace dokumentace DW

 • dokumentace zdrojů
 • tabulky
 • popis dat v tabulkách
 • katalogy a položky katalogu
 • formáty
 • MDDB a OLAP repository
 • joby
 • úlohy
 • servery
 • logy
 • vazby mezi tabulkami
 • mapování procesu vzniku zdroje (tabulky, MDDB, formátu, souboru)
 • vazba na celkový framework
 • vazba na popis dat v tabulkách

Metadata o datech v tabulkách

 • detailní, klasifikační, analytické proměnné
 • proměnné s dvojí rolí
 • způsoby určování rolí proměnných
 • vazba na formáty proměnných

Management procesů

 • Sledování a řízení procesů SAS
 • Ukončování procesů

Report repository

 • metadata o reportech
 • automatická dokumentace generovaných reportů
 • automatizované generování reportů podle metadat
 • různé výstupní formáty (HTML, XLS, XLS-multisheet, RTF, PDF, apod.)
 • vazba na framework
 • vazba na aplikační framework (viz. školení DWAPPL)
 • dokumentace dynamických sestav a OLAP sestav

Framework řízení a dokumentace datového skladu SAS

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.