Excel základy

Kurz na míru

Základní info

Na této konzultaci se studenti naučí postupy pro orientaci v aplikaci Microsoft Excel a ovládání základních prvků. Seznam témat je uveden níže. Výuka probíhá tak, že nejprve společně probereme danou látku, zodpovíme případné dotazy posluchačů k tématu a poté studenti procvičí na počítači právě nabyté vědomosti na cvičeních, po celou dobu jim asistuje lektor a individuálně radí. Výuku je možno provést na verzích Microsoft Office Excel 2003 (2002), 2007.

Na konzultaci se naučíte např. jak:

 • orientovat se v aplikaci
 • pracovat s panely nástrojů a umět si je zobrazit či schovat
 • používat nápovědu aplikace pro rychlou pomoc
 • otevírat, ukládat, zavírat, tisknout soubor
 • nastavit šířku sloupce, výšku řádku, buněk
 • psát do buněk, upravovat či mazat jejich obsah
 • označovat buňku, oblast buněk, sloupec, řádek, celý list
 • přesouvat a kopírovat buňky na jiné místo či do jiného souboru
 • nastavit barvu pozadí (výplň) buňky, ohraničení, vzhled písma
 • vytvářet jednoduché vzorce základních matematických operací
 • zajistit, aby se vzorce automaticky přepočítávaly
 • získat výsledky snadněji pomocí předdefinovaných funkcí
 • využívat funkce suma (sum), průměr (avg), min, max, počet (count)
 • automaticky zkopírovat vzorec až tam, kam je třeba v jedné vteřině
 • zobrazení dat v jednoduchém sloupcovém grafu

Ceny

Platí jednotná cena, 750 Kč / hod.
Cena je konečná, pro jednotlivce i za skupinu (2-6 osob).
Pro více než 6 osob za další osobu příplatek 750 Kč / den.

Např. Základy Excelu pro 6 osob na 6 hodin – Cena celkem: 4 500 Kč

Na žádost zašleme na mail kompletní nabídku v PDF.
Je možné dohodnout individuální konzultaci s osnovou šitou na míru Vašim potřebám.

Konzultace probíhá tak, že nejprve společně probereme danou látku, zodpovíme případné dotazy posluchačů k tématu a poté studenti procvičí na počítači právě nabyté vědomosti na cvičeních, po celou dobu jim asistuje lektor a individuálně radí.

Materiály k výuce

Studenti dostanou k výuce elektronické materiály, v nichž naleznou ukázkové příklady. Materiály je vhodné si k výuce vytisknout nebo mít připravené v elektronické podobě na počítači. Je také vhodné pořídit si pomocné výukové materiály dostupné na trhu.

Doba výuky

Standardní čas pro celodenní výuku je 9:00 – 16:00 nebo 8:30 – 15:30. Je možno dohodnout čas individuální podle obsahu konzultace, je možné výuku uskutečnit i o víkendu za příplatek 1000 Kč/den. Pokud není dohodnuto jinak, poslední den výuky je konzultace ukončena po probrání látky a zodpovězení dotazů studentů.

Místo výuky

Konzultace probíhá v prostorách zákazníka, nejlépe ve vlastní místnosti určené pro prezentace (i zasedací místnosti) nebo určené pro školení, účastníci by měli mít vlastní počítače (nebo alespoň 1 počítač pro 2 studenty), dále je potřeba mít projektor a místo pro projekci (zeď, plátno). Lektor si může přinést svůj vlastní přenosný počítač. Pro konzultace využívající internet (např. Outlooku) je nutné internetové připojení pro všechny studenty i lektora.

 

Více informací na stránce www.itlektor.cz

Excel základy

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.