Excel 2000

Kurz na míru

Základní info

11 lekcí s více jak 12 hodinami výuky Microsoft Excel, obsahuje Excel 2000 - I a II, každá lekce se skládá z multimediálního výkladu, animovaných ukázek postupů, simulací a testovacích otázek.

Struktura kurzu:

Kurz MS Excel 2000 sestává z 11 lekcí, z nichž každá má následující strukturu:

* Výklad - k pochopení probírané látky pomáhá využití multimediálních prvků, textu, animované grafiky a zvuku.
* Ukázka - studentovi je demonstrována činnost (je simulován pohyb myši, vyplňování hodnot, komentováno textově i zvukem), přičemž student přesně vidí postup, jak má jednotlivé kroky provádět.
* Cvičení - výukový program simuluje činnost MS Excel. Student je vyzván, aby provedl zadaný úkol a v simulovaném prostředí ho program řízeně provádí (napovídá, když student neví jak má pokračovat) jako ve skutečném prostředí MS Excel.
* Test - pomocí testovacích otázek se kontroluje, jak student vykládanou látku zvládl.

Obsah kurzu:

Celkový rozsah kurzu je 11 výukových lekcí o předpokládaném trvání 12 hodin. Jednotlivé lekce obsahují následující témata:

1. Seznámení s Microsoft Excel 2000
(20 minut)
- Úvod
- Základy Excelu
- Cvičení
- Test
2. Vytvoření sešitu
(110 minut)
- Úvod
- Nový sešit
- Vkládání dat
- Tlačítko AutoSum
- Práce s listy
- Uložení sešitu
- Cvičení
- Test
3. Používání nápovědy
(40 minut)
- Úvod
- Pomocník Office
- Nastavení Pomocníka Office
- Kontextová nápověda
- Příkaz Rozpoznat a opravit
- Cvičení
- Test
4. Tisk
(70 minut)
- Úvod
- Náhled stránky
- Záhlaví a zápatí
- Orientace stránky
- Oblast tisku
- Tisk listu a sešitu
- Cvičení
- Test
5. Výpočty
(70 minut)
- Úvod
- Psaní vzorců
- Použití odkazů ve vzorcích
- Absolutní a relativní odkazy
- Odkazy na data v jiném sešitu
- Cvičení
- Test
6. Přizpůsobení sešitu
(70 minut)
- Úvod
- Panely nástrojů
- Pracovní prostory
- Lupa
- Ukotvení příček
- Skrývání buněk
- Nastavení listu
- Cvičení
- Test
7. Formátování dat I
(90 minut)
- Úvod Formátování buněk
- Sloučení buněk
- Vkládání řad a sloupců
- Ohraničení buněk
- Cvičení
- Test
8. Používání šablon
(50 minut)
- Úvod
- Otevření šablony
- Úprava šablony
- Použití upravené šablony
- Cvičení
- Test
9. Oblasti buněk
(70 minut)
- Úvod
- Názvy oblastí
- Formátování a tisk oblasti
- Cvičení
- Test
10. Formátování dat II
(70 minut)
- Úvod
- Automatický formát
- Styly
- Vlastní formát
- Cvičení
- Test
11. Používání grafů
(60 minut)
- Úvod
- Typy grafů
- Průvodce grafem
- Úpravy grafu
- Vzhled grafu
- Cvičení
- Test

Systémové požadavky:

Pro provoz kurzu je třeba mít nainstalován prohlížeč MS Explorer 4.1 SP1 a vyšší a komponentu Flash Player (tu lze bezplatně získat např. na www.Tutor2000.cz nebo www.macromedia.com).

Další informace:

Veškerá multimédia ve výkladu využívají vektorovou grafiku (Flash Player), komprimovaný zvuk (MP3) a text (ToolBook). Kurz je proto na jedné straně plně multimediální, na druhé straně velmi nenáročný na přenosy (optimalizováno pro standardní internetové připojení 64 Kb/s). K dispozici je rovněž varianta bez zvuku.

Excel 2000

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.